Ballonger

Invitasjon

I forbindelse med årsmøtet i FO-Vestfold som avholdes hver 2.år, utdeles det et synlig bevis til de av våre medlemmer som har vært medlem av FO i 30 år og/eller medlem i LO i 40 år. I følge vårt medlemsregister har du vært medlem av FO i 30 år og/eller LO i 40 år.


Vi ønsker derfor deg spesielt velkommen til årsmøtemiddag på Tollboden i Tønsberg
torsdag 15.03.18 klokka 18.00.

        Festmiddag
Markering av medlemmer med 30 års medlemskap i FO
Markering av medlemmer med 40 års medlemskap LO
Utdeling av sosialarbeiderprisen.
Taler og underholdning.
Kaker og kaffe

Pent antrekk

Med hilsen styret i FO Vestfold

 

S.U. innen 1.mars til kontor@fo-vestfold.no<mailto:kontor@fo-vestfold.no>

 

Denne invitasjonen sendes på bakgrunn av vært medlemsregister. Det kan allikevel være at enkelte ikke vil motta den, av forskjellige grunner, som flytting o.l. Skulle du høre om noen som ikke har mottatt den, så gi beskjed til kontoret til Fo-Vestfold.