Våren preges av at vi står midt i et hovedoppgjør, nå forhandles lønn, arbeidstidsbestemmelser, pensjon og andre vilkår. Våre tillitsvalgte og ansatte, sentralt og lokalt, jobber for at medlemmene skal ha gode vilkår på arbeidsplassen. Dere får oppdatert informasjon om oppgjøret på vår hjemmeside og på vår facebookside. Noe av det mest sentrale i årets oppgjør handler om pensjon. På FOs hjemmeside finner du alt du trenger å vite om pensjon.

 

I tillegg til å være aktive i tariffoppgjøret har vi både faglige, sosiale og politiske arrangementer denne våren. Dere finner alltid oppdatert informasjon om våre aktiviteter på vår facebookside, husk å like den Vi legger også fortløpende ut nyttig informasjon på vår hjemmeside.

 

FOrum for sosialfag er et treffsted for alle som er interessert i våre fagområder.

Siste onsdag i måneden, på Tønsberg og Færder bibliotek

Neste Forum er 25.april tema: Utenforskap og ekstremisme Ekstemisme, terrorisme og radikalisering er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem også i Norge. Til denne kvelden har vi også invitert andre forbund i og utenfor LO.

Tema for mai er ikke satt, vi lover at det også da blir mulighet for en interessant fagprat. Ta gjerne med en venn, kollega eller bekjent som også er interessert i sosialfag. Du finner mer om dette på facebook, eller kontakte Lise på 403 31 406.

Tariffoppgjøret

15. mars hadde vi årsmøte. Du finner årsberetning, årsmelding og oversikt det nye styret på vår hjemmeside

Sosialarbeiderprisen. Grete Bjørke mottok årets pris under årsmøtemiddagen. Hun har i en lang yrkeskarriere hatt et spesielt fokus på å løfte rus som eget fagfelt. For å være opptatt av i en sosial kontekst, og forståelse for de pårørende situasjon.

Gave til alle medlemmer. Denne våren har FO Vestfold delt ut gave til alle medlemmer. Alle får en super kopp til bruk på arbeidsplassen, eler der du måtte ønske. Om du ikke har fått din kopp, kontakt oss

Kopp

Seniorgruppa er åpen for alle medlemmer som kan huske månelandinga, og har lyst til å treffe andre voksne sosialarbeidere. Seniorgruppa treffes på Torvgården Cafe  i Tønsberg første onsdag i måneden mellom 13.00 og 15.00.  Vi lover hyggelig og uformell prat om mangt og meget rundt kafébordet.

 

Tillitsvalgtnetttverket i FO Vestfold legger til rette for samarbeid mellom tillitsvalgte, og styrking av tillitsvalgtes kompetanse. Neste samling er i Sandefjord 4.juni. Vi ønsker alle våre tillitsvalgte velkommen. Egen invitasjon kommer, men du kan også melde deg på i denne linken

 

I Tønsberg/Re har vi arrangere samarbeidsmøte mellom FO, NTL og Fagforbundet, med mål om å styrke LO i NAV. Vi har store forventninger til at samarbeidet vil styrke alle de tre LO forbundene. felles verveaksjon er planlagt litt lenger utpå våren.

 

FO Vestfold er medarrangør når LOs ungdomsutvalg invitere til Pubprat om arbeid og psykisk helse 26.04. Et åpent arrangement for folk under 30 år.

LOs sommerpatrulje Vi er med, og tar ansvar for at unge mennesker skal møte et trygt arbeidsliv. Patruljen er i uke 26, har du lyst til å være med, ta kontakt med fylkesavdelingskontoret

1.mai FO Vestfold har ingen egne arrangementer i år, men vi oppfordr alle medlemmer som vil markere 1.mai  til å delta på LOs fellesarrangementer.

 

Pride

Pride Parade. Siste lørdag i juni arrangeres Pride parade i Oslo.

FO Vestfold deltar med nyinnkjøpt fane. Vi håper vi blir mange

denne dagen. Info kommer i neste medlemsbrev, og på facebook.

Inntil det hold av dagen

 

Vårt mål er at FO Vestfold skal være det beste alternativet for sosialarbeider som ønsker en organisasjon som både kan ivareta deres rettigheter som arbeidstakere og legge til rette for faglig påfyll og utvikling.Har du ideer, tanker, innspill… til FO ta kontakt med oss.

 

Nytt medlemsbrev blir sendt ut før sommerferien, hold deg oppdatert om våre aktiviteter på vår hjemmeside og på vår facebookside

 

 

Med vennlig hilsen

Vidar Byholt                                      Lise Kathrine Holm
Fylkessekretær                                   Fylkesleder
tlf 452 48 510                                     tlf 403 31 406
vidar@fo-vestfold.no                         lise@fo-vestfold.no

FO logo