Her kommer årets første medlemsbrev fra fylkesavdelingskontoret. Fylkesskontoret, styret og utvalgene er godt i gang med å planlegge aktiviteter for 2018. Dette er en oversikt over planene for våren 2018, vi håper det skal være tilbud som frister og at dere finner noe for enhver smak. Dere finner alltid oppdatert informasjon om våre aktiviteter på vår facebookside, husk å like den  Vi legger også fortløpende ut nyttig informasjon på vår hjemmeside.

Vårt mål er at FO Vestfold skal være det beste alternativet for sosialarbeider som ønsker en organisasjon som både kan ivareta deres rettigheter som arbeidstakere og legge til rette for faglig påfyll og utvikling.

 

FOrum for sosialfag er et treffsted for alle som er interessert i våre fagområder.

Siste onsdag i måneden, på Tønsberg og Færder bibliotek.

Kom innom for en intersant fagprat. Ta gjerne med en venn, kollega eller bekjent som også er interessert i sosialfag. Du finner mer om dette på facebook, eller kontakte Lise på 403 31 406.

 

Onsdag 31. januar klokka 18.00 innleder Mona Mathisen til fagprat om terapeutrollen og innholdet/strukturen og tenkningen rundt sinnemestringskursene. Møterom Bjørneboe. Det er anledning til å kjøpe med seg mat og godsaker fra kafeen.

 

I februar er tema er eldre og rus. Grete Bjørke innleder til samtaler. Det er anledning til å delta i samtalen med spørsmål og innspill. Mer info kommer

 

Torsdag 22.mars klokka 19.00 er det fagkafe i ruinene på Tønsberg bibliotek NB, MERK DAG OG DATO, fagkafe i ruinene. Tema denne kvelden er rosa kompetanse. handler omhvordan man kan opptre trygt og inkluderende når det gjelder seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

 

                Onsdag 25.april klokka 19.00 er det fagkafe i tema kommer.

 

Profesjonsutvalget er arrangør disse kveldene.

 

Sosialfaglig dag på Sykehuset i Vestfold 10.april: I år som tidligere år arrangere vi fagdag i auditoriet på sykehuset i Vestfold.

 

Seniorgruppa er åpen for alle medlemmer som kan huske månelandinga, og har lyst til å treffe andre voksne sosialarbeidere. Seniorgruppa treffes på Cafe M i Tønsberg første onsdag i måneden mellom 12.00 og 14.00.  Vi lover hyggelig og uformell prat om mangt og mye rundt kafébordet.
 

Fylkesavdelingens årsmøte avholdes 15.mars på fra klokka 09.00-15.00 … Innkalling kommer.

Om du ønsker å delta i styret eller utvalg, eller vi foreslå andre kandidater, send en mail til kontor@fo-vestfold.no innen 01.03.18

Årsmøtemiddag og markering av jubilanter Vi håper å se mange av dere.

Sosialarbeiderprisen blir delt ut under årsmøtemiddagen. Den prestisjetunge prisen deles ut av FO Vestfold og går til et FO-medlem eller en gruppe FO-medlemmer som i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeid eller bidratt til fagutvikling innenfor fagfeltene til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Fist for å spille inn kandidater til prisen er 15.02.18, begrunnede forslag sende til kontor@fo-vestfold.no

 

Skolekonferansen: Årets tema: "Hva kan skolen gjøre når barn og ungdom blir pårørende?»

FO Region sør arrangerer årets Skolekonferanse for FO medlemmer i skole, SFO, PPT og barnehager. Konferansen er selvsagt åpen for alle interesserte - så langt det er plass!

 

Lederkonferansen: Fylkesavdelingene i Telemark, Buskerud og Vestfold arrangere konferanse spesielt for deg som har lederstilling. Hanne Kristin Rohde foreleser, og Einar Aadland underviser om ledelse og etikk. Konferansen er på Åsgårdstrand hotell 26. april. Mer informasjon kommer på facebook og FO Vestfolds hjemmeside.

 

Sosialarbeiderdagen: Tredje tirsdag i mars (20.03.2018) er den internasjonale sosialarbeiderdagen. Den markeres med  fagdag i Oslo. Den internasjonale sosialarbeiderdagen er initiert av FN og markeres over hele verden. Den handler i 2018 om samfunnsarbeid og bærekraftige lokalsamfunn (Promoting Community and Environmental Sustainability) .  Dette er et av 4 mål satt på den globale agenda av de internasjonale organisasjonene for sosialarbeidere og sosialarbeiderutdanninger (IFSW, IASSW & ICSW).

I sosialarbeidermåneden mars, vil vi gjøre litt ekstra stas på sosialarbeidere i Vestfold. 

 

Tariffoppgjør: Denne våren er det hovedoppgjør for de tariffområdene som omfatter oss. Vi har så vidt begynt å forberede oss. I høst hadde vi tariffkonferanse og drøftet hva FO bør prioritere i oppgjøret. Innspillene tok fylkessekretæren med seg til FOs sentrale tariffkonferansen. Mer om hovedoppgjøret kommer i neste medlemsbrev.

 

Tillitsvalgtnetttverk: Vi har dannet et nettverk for tillitsvalgte i Vestfold. Nettverket hadde to treff høsten 2017 og skal ha en samling denne våren. Målsettinga med nettverket er samarbeid mellom tilltisvalgte, og styrking av tillitsvalgtes kompetanse.

 

I Tønsberg/Re er vi i startfasen med et samarbeidprosjekt mellom FO, NTL og Fagforbundet, med mål om å styrke LO i NAV. Vi har store forventninger til at et slikt samarbeidet vil styrke alle de tre LO forbundene.

 

Stipender: Våren 2018 lyser vi ut to stipender som dekker reise, overnatting og konferanseavgift

Det ene til barnevernkonferansen søknadsfrist 07.02.18 til kontor@fo-vestfold.no

Det andre til sosionomkonferansen søknadsfrist 07.03.18 til kontor@fo-vestfold.no

 

FO er representert i LOs ungdomsutvalg med utvalgets nestleder. FO Vestfold er medarrangør når ungdomsutvalget invitere til Pubprat om arbeid og psykisk helse 26.04. Et åpent arrangement for folk under 30 år. Vi deltar også i LOs sommerpatrulje, mer info kommer i neste medlemsbrev.

 

Ta gjerne kontakt med oss.

Fylkessekretær og fylkesleder finner du på kontoret i Skogergate 1 i Tønsberg, du når oss på tlf 45 24 85 10 og 403 31 406, eller på mail kontor@fo-vestfold.no

 

Med kameratslig hilsen

 

Lise og Vidar

Vestfold