Arendalsuka er en norsk politisk festival som arrangeres hver sommer. Med

stands fra alle politiske partier, fagorganisasjoner, ulike interesseorganisasjoner og støttegrupper.

FO har stand svært sentralt, og FO Vestfold deltok på stand. Det var både hyggelig og gøy å treffe medlemmer og andre som er interessert i sosialt arbeid.

FO sto for tre åpne arrangementer:

  • Fellesorganisasjonen (FO) og Batteriet arrangerte debatt om hvorfor er så få innvandrere er aktive i demokratiske prosesser i Norge.

 

  • Fellesorganisasjonen (FO) og KS arrangerte debatt om netthets.
     
  • Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) og Fellesorganisasjonen (FO) vil at ungdom i barnevernet skal ha en lovfestet rett på ettervern og arrangerte debatt med tittelen «Fra barnevernsbarn til naver?»

 

Vi lover informasjon om Arendalsuka 2018, tidlige neste år.

Ny facebookside

FO-Vestfold har ny facebookside. Vi vil at du skal like den gå inn her Fellesorganisasjonen (FO) Vestfold, og tykk liker rett under forsidebildet. På denne sida vil du finne alle våre arrangementer, fagartikler, bilder og filmer fra arrangementer og annet vi tror kan være av interesse.

 

Tillitsvalgtnettverk. Første samling tirsdag 5. september- onsdag 6.september

Vi vil opprette nettverk for tillitsvalgte i FO Vestfold, og starter med en todagers samling i Horten. 
Nettverket skal være en møteplass for tillitsvalgt i FO-Vestfold, hvor vi blir bedre kjent, utveksler erfaringer, få kjennskap til hva andre tillitsvalgte er opptatt av og drøfter utfordringer og dilemmaer. Trykk på overskriften for mer info.

Det er fortsatt mulig å melde seg på, kontakt oss på mail eller telefon.

 

Hortenskonferansen onsdag 6.september

Da to av nettverkssamling for tillitsvalgte er en fagdag åpen for alle med tittel: «Omstilling, omorganisering og ivaretakelse av faglighet» Trykk på overskriften for mer info.

Det er fortsatt mulig å melde seg på, kontakt oss på mail eller telefon. Dagen er gratis for alle FO medlemmer, 750 for andre.

 

Tillitsvalgtkurs  om lønns- og arbeidsforhold på Lyngørporten

Oppstart mandag 18.09 kl. 0900 og avsluttes etter lunsj kl. 12.30 siste dag, fredag 22.09.

Kurset har hovedvekt på plikter og rettigheter i arbeidslivet i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Rollen som tillitsvalgt, lønns- og arbeidsforhold, lønnsforhandlinger, konflikter på arbeidsplassen og ansettelser vil bli gjennomgått.

 

Sosialpedagogdagen

Vi markere dagen med et åpent arrangement på Tønsberg bibliotek. Klokka 19.00

En Samtale om Vennskap

Venner er viktige. 
Venner er en del av livet. 
Venner gjør ting sammen.
Venner deler minner. 
Venner forteller deg hvem du er.
Venner er kjærlighet

Torill Heia og Britt-Evy Westergård har skrevet boka Venner. 
Torill Heia har Downs syndrom, hun deler egne erfaringer i samtale med Britt-Evy Westergaard. Sammen reflektere de om vennskap og den rollen venner og ulike vennskap har i livene våre.

Invitasjon vedlagt. Heng den gjerne opp på arbeidsplassen din.

Her finner du facebookarrangementet, fint om du invitere alle du tror kan være interessert .

 

Felles representantskapsmøte med Telemark og Buskerud 7. og 8.11 på Åsgårdstrand hotell.

Sammen med våre nabofylker planlegger i felles rep.skap, med tema Norge etter valget. Hva betyr valgresultatet for velferdstjenestene?

Nærmere informasjon og invitasjon kommer snart til alle medlemmer av rep.skapet.

 

Seniorgruppa

Seniorgruppa arrangere to dages tur til Bastøya med omvisning i fengslete og sosialt samvær på Fyret 19.09. – 20.09, invitasjon vedlagt. Andre senioraktiviteter kommer utover høsten.

 

Andre arrangementer

Det er mange spennende arrangementer i FO denne høsten, se her fo.no kurs/konferanser

 

VERNEPLEIERE!

Utlysning av fagstipend for vernepleiere høsten 2017. Er du vernepleier og organisert i Fellesorganisasjonen (FO), kan du nå søke om et fagstipend. Profesjonsrådet for vernepleiere ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle vernepleierens kompetanse. Ikke alle stipendmidlene ble fordelt i hovedtildelingen i februar, så dere får her en helt ny mulighet.

 

 

Ta gjerne kontakt med oss på avdelingskontoret, kom innom eller inviter oss på besøk.

 

Om noen ønsker valgkampmateriell fra FO eller LO, kontakt oss så sender vi til dere

 

Nå gjenstår bare en viktig oppfordring:

 

 

Godt Valg!

 

 

Med vennlig hilsen

 

Vidar Byholt                    Lise Kathrine Holm

Fylkessekretær                 Fylkesleder

tlf 452 48 510                   tlf 403 31 406

vidar@fo-vestfold.no       lise@fo-vestfold.no