Søk

Du er her:

Enighet i KA -Tariffområdet Den norske kirke

Oppgjøret gjelder for medlemmer som arbeider i rettssubjektet Den norske kirke, herunder bispedømmene og kirkerådet.

Partene hadde satt av to dager til forhandlingene i årets mellomoppgjør med KA, med oppstart torsdag 22.juni. Det ble oppnådd enighet fredag ettermiddag.

Samlet sett er rammen for dette oppgjøret på størrelse med sammenlignbare områder.

Økonomi

  • Det ble avtalt et generelt tillegg på 1,09 prosent for alle – gjeldende fra 01.05.2017.
  • Det er avsatt 0,9 prosent til lokale forhandlinger – gjeldende fra 01.11.2017.

Lokal lønnspolitikk

Rettssubjektet Den norske kirke er et nytt tariffområde, etter å ha blitt overført fra staten til KA. Dette betyr nye rammevilkår som igjen betyr at en må lage en ny lokal lønnspolitikk før lokale lønnsforhandlinger kan starte opp til høsten. 

Protokollen fra forhandlingene er tilgjengelig her


Irmeling S. Tjelflaat fra FOs ledelse og forhandlingsleder Ole Jacob Støle tok seg av forhandlingene med KA på vegne av FO-medlemmene.

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning