Kafetreff i kantina på kommunehuset i Stokke, 3.etg. kl. 13.00 til 15.00 

Merk endret dag!!!