Stiftelsesårsmøte FO Vestfold og Telemark avholdes onsdag 25. mars 2020 på Park Hotell i Sandefjord

Onsdag 25. mars 2020 avholdes det stiftelsesårsmøte for FO Vestfold og Telemark på Park hotell Sandefjord.

Nærmere informasjon kommer.