LO i Bergen og omland har vedtatt å etablere et antirasistisk utvalg for å i større grad møte de økende utfordringer vi har fra grupper som ønsker å splitte oss på bakgrunn av hudfarge, kultur og nasjonalitet. De vil gjerne at vi fagforeningene spiller inn navn fra våres medlemmer som vil kunne bidra i et slikt utvalg.

Forslag kan sendes til post@vestland.fo.no

Leder Grethe Kvist er styremedlem i LO Bergen og omland og vil formidle kandidater videre. FO Vestland har et eget Internasjonalt utvalg og kandidater til det tas også imot med takk! Mandat for dette utvalget finner dere på hjemmesiden, årsmøtesaker FO Vestland.