Dark Overlay

Årsmøte i FO-klubben i Trondheim kommune

Publisert:
feb

Styret i FO-klubben i Trondheim kommune innkaller til årsmøte på Scandic Nidelven 8. februar kl. 17:30.

Innkalling til årsmøte i FO Trondheim kommune 2023

Årsmøte i FO Trondheim kommune avholdes 8. februar kl. 17:30.
Sted: Scandic Nidelven

Medlemmer inviteres til middag ved Scandic Nidelven kl. 16:00.
Middag krever påmelding via mail til Marit.bosness@fo.no innen 3.3.23 kl. 12:00 (for tillitsvalgte som deltar i tillitsvalgtskolering kreves ikke middagspåmelding pr mail). 

Dagsorden

 1. Åpning med hilsning fra FO Trøndelag
 2. Konstituering
  1. Innkallingens lovlighet
  2. Valg av dirigent(er)
  3. Valg av sekretær(er)
  4. Valg av protokollkomite
  5. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden
 3. Årsberetning
 4. Innkomne forslag
 5. Regnskap
 6. Valg av
  1. Hovedtillitsvalgt (1 stk)
  2. Medlemmer i styret (9 stk)
  3. Representantskapsmedlemmer til fylkesavdelinga (16 stk)
  4. Andre valg

Medlemmer som ønsker å fremme forslag til årsmøtet, må gjøre det ved å sende forslag til klubbstyret ved Runa Hjertø. Frist for innsending er 5.2.23.

Vel møtt!

For styret
Arnhild H. Skaanes, Runa Hjertø og Trond E. Reitan
Hovedtillitsvalgte i Trondheim kommune

Skjermdump av møteinnkallingen til møtet