Søk

Du er her:

Bidrar du til et varmere samfunn?

Bidrar du til et varmere samfunn?

 

Som representanter for helse – og sosialarbeidere er FO Hedmark bekymret for debattklimaet i Norge – et land som har en god tradisjon for et inkluderende samfunn. Men noe synes å være endret. Kommentarfelt er et eksempel; her florerer budskap på grensen til og langt over hva som er normal folkeskikk. Det er ofte sterke og useriøse kommentarer, av og til alvorlige trusler om vold. Eksempler på temaer som vekker stort engasjement er innvandring, religion, kriminalitet, NAV, likestilling, barnevern mv. Det er flott med engasjement, men hva er grunnen til kommentarer som faktisk degraderer menneskeverdet? Dette bør stoppes, og alle har et ansvar for at debatten har en saklig og konstruktiv form. Ikke minst hviler ansvaret på politiske ledere på kommune, - og fylkesnivå her i Hedmark, og selvfølgelig Storting og Regjering. FO Hedmark ber alle politikere, uansett partitilhørighet, ta sitt politiske ansvar på alvor og ikke nøre opp under at noen mennesker har mindre verdi enn andre.

Når vi forakter rusmisbrukeren for dens «moralsk» dårlige valg, tenk over om det hadde vært en bror eller søster av deg. Når du mistenker en asylsøker for å være terrorist, tenk om det hadde vært deg som var på flukt fra krig, forfølgelse eller tortur. Når du konkluderer med at en ufør nabo lurer til seg midler fra det offentlige, vet du egentlig hva som er bakgrunnen?  Eller hva den sykmeldte som tar seg friheter med å gå en skitur, eller kan det være slik at frisk luft og aktivitet faktisk er resepten for å komme tilbake til jobben? Flere eksempler kan nevnes, men mister vårt samfunn idealer som er basert på tillit, raushet og forståelse blir samfunnet erstattet med mistillit, forakt og misunnelse. Det kan umulig være gode verdier å bygge Norge på videre.

Hovedkontakter

Randi Kjøs (fylkessekretær)
950 83 035 | post@hedmark.fo.no

Olav Neerland (fylkesleder)
928 03 264 | leder@hedmark.fo.no

Postadresse: 

FO Hedmark, Postboks 60, 2301 Hamar

Besøksadresse:

Folkets Hus, Torggata 91, 2326 Hamar (hovedinngang, 4. etg.)

Fakturaadresse:

FO Hedmark, v/ 4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no

 
Tlf.: 950 83 035 | post@hedmark.fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FOs avdelinger oppdateres av den enkelte avdeling som også er ansvarlig for innholdet - Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning