Søk

Du er her:

 • Lovfest sosionomer og vernepleiere i alle kommuner!

  25.04.2017

  Nå har vi levert innspill til helse- og omsorgskomiteens behandling av regjeringens forslag til ny helse- og omsorgstjenestelov. - FO har aldri opplevd et så stort engasjement på Facebook noen gang. Vi har nådd over 100.000 med dette budskapet. Nå må komiteen lytte til folket, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

 • FO vil ha en helhetlig barnevernreform

  24.04.2017

  - Det er helt nødvendig å styrke norsk barnevern. Dette bekreftes av ansatte i barnevernstjenesten, i flere tilsynsrapporter og av forskning, sa leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger i FO, Irmelin S. Tjelflaat, da Familie- og kulturkomiteen på Stortinget i dag holdt høring om endringer i barnevernsloven.

 • FO kritisk til ny likestillings- og diskrimineringslov

  21.04.2017

  ─ Norge har blitt et foregangsland for likestilling gjennom tydelig politikk og aktive krav. Regjeringen signaliserer nå at de ikke prioriterer likestilling, og det er skuffende, sier Marianne Solberg Johnsen, nestleder i FO.

 • FO aksjonerte for AP-delegatene

  21.04.2017

  Redd Barna, FO og en rekke andre organisasjoner stilte i morgentimene i dag opp utenfor Arbeidspartiets landsmøte for å gi delegatene en klar beskjed: Stans bruken av midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere!

 • Si nei til midlertidig opphold for barn, Arbeiderpartiet!

  20.04.2017

  I dag starter Aps landsmøte. FO støtter Redd Barnas kampanje for å påvirke delegatene til å stemme nei til midlertidig opphold for barn som flykter alene til Norge. - Jeg håper flest mulig av våre medlemmer blir med på kampanjen, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

 • Sosialpedagoger samlet i Sao Paolo

  19.04.2017

  I påskeuka ble det avholdt verdenskongress i den internasjonale organisasjonen for sosialpedagoger (AIEJI) i nærheten av Sao Paolo i Brasil. FO var representert ved AU-medlem og leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger, Irmelin Sangolt Tjelflaat.

 • Kommune og regionreform må gi bedre velferdstjenester

  10.04.2017

  - FO er opptatt av at kommune- og regionreformen ikke skal gi dårligere velferdstjenester eller føre til negative konsekvenser for brukerne, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik. - Vi har allerede gitt regjeringen innspill knyttet til endringer i oppgavefordelingen mellom stat og kommune, og kommer til å følge opp med nye innspill og høringer.

 • Derfor krever FO lovfesting av sosionomer og vernepleiere

  07.04.2017

  8. juni lovfester Stortinget hvilke faggrupper de mener skaper forsvarlige helsetjenester i landets kommuner. – Regjeringens lovforslag inkluderer ikke sosionomer og vernepleiere. Vi frykter at mange vil tape på det, fordi de får dårligere tjenester, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

 • Ny lov svekker statsansattes rettigheter og uavhengighet

  07.04.2017

  Onsdag la regjeringen frem en ny lov om statens ansatte, som skal erstatte tjenestemannsloven. - Den nye loven svekker oppsigelsesvernet i staten, og gjør nye ansettelser sårbar for vilkårlighet og utenforliggende hensyn, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

 • Derfor er FO skuffet over regjeringens barnevernsreform

  05.04.2017

  - Det er bra at regjeringen vil gi mer ansvar til kommunene, men uten flere stillinger og øremerkede midler til barnevernet, er dette bare ansvarsfraskrivelse, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Viser fra 1 til 10 av totalt 500 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning