Søk

Du er her:

 • FO på Trondheimskonferansen som planlagt

  18.12.2013

  Forbundsledelsen i FO tar Arne Byrkjeflots beslutning om å trekke seg som innleder på Trondheimskonferansen i januar til etterretning. - Vi oppfordrer nå FOs avdelinger til å delta på konferansen - som opprinnelig planlagt, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • Ny Fafo-rapport om arbeidstid og fleksibilitet

  18.12.2013

  Fafo har i dag offentliggjort en ny rapport om arbeidstid og fleksibilitet. Utvidet overtid, gjennomsnittsberegning eller kortere hviletid mellom arbeidsøktene er blant tiltakene. Lokale avtaler om slike tiltak byr sjelden på problemer, konkluderer Fafo.

 • Kamp for likelønn og forsvar av opparbeidede rettigheter

  11.12.2013

  - Lønnsoppgjøret i 2014 kan bli utfordrende. Viktige og komplekse problemstillinger som pensjon og arbeidstid står blant annet på dagsorden. Samtidig er likelønnskampen kommet altfor kort. Det er vanskelig å se for seg avgjørende skritt i riktig likelønnsretning uten utvidede rammer for offentlig sektor, heter det i en uttalelse fra FOs landsstyre.

 • Hovedavtalen mellom LO og Virke er revidert

  29.11.2013

  Ingen store endringer i hovedavtalen som nå er revidert.

 • Stemmerett i 100 år - sikret kvinners rettigheter

  26.11.2013

  25. november til 10. desember gjennomføres en internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner. LO samarbeider med Krisesentersekretariatet om politiske krav i denne kampanjen.

 • Galt signal fra Regjeringen

  14.11.2013

  - Det er veldig skuffende - og et galt signal - når regjeringen Solberg nå har trukket stortingsmeldingen om likestilling. Dette var den første likestillingsmeldingen på 20 år, og hadde mange viktige forslag til hvordan vi kan føre likestillingskampen videre, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

 • Barnevernstyrkingen er i realiteten kutt

  12.11.2013

  - Med en regjering som har profilert seg på å satse på kunnskapssamfunnet, er vi svært forundret over at regjeringen velger å kutte et svært etterlengtet tiltak som skulle styrke kompetansen i barnevernet, skriver Mimmi Kvisvik i innlegg på Dagsavisens Nye meninger

 • Bekymret for reell reduksjon i kommunenes inntekter

  08.11.2013

  Fellesorganisasjonen (FO) er bekymret for at det foretas en samlet reell reduksjon i inntektene til kommunene. Dette kommer til å gå utover driften av en rekke kommunale tjenester, både av forebyggende og behandlende art, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • Likestillingspolitikk i revers

  08.11.2013

  Fellesorganisasjonen (FO) har merket seg at Solberg-regjeringen foretar en kraftig snuoperasjon på likestillingsområdet. Hele 35 millioner kroner som var foreslått til særskilte likestillingspolitiske tiltak i Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag, foreslås nå omdisponert eller ikke iverksatt. - Dette er et alvorlig anslag mot likestillingsarbeidet i Norge, og varsler om en likestillingspolitikk som settes i revers, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • Regjeringens signatur rammer utsatte grupper

  08.11.2013

  - Solberg-regjeringens budsjettforslag angir en retning som kan forverre situasjonen for utsatte grupper. På den ene siden gis rusmiddelfeltet en helt nødvendig økning, men samtidig svekkes en del forebyggende tiltak/universelle ordninger, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik FO i en kommentar til tilleggsproposisjonen i dag. - At en regjering, som angivelig ønsker å satse på utdanning, ikke opprettholder den foreslåtte styrkingen av barnevernspedagogutdanningen, viser manglende helhetstenkning, fortsetter hun.

Viser fra 1 til 10 av totalt 69 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning