Søk

Du er her:

 • Positivt fokus på asylbarn i integreringsforliket

  18.12.2015

  Barn som forsvinner fra mottak skal prioriteres på linje med andre forsvinningssaker. Dette er noe av det Ap, Høyre, Frp, Sp, KrF og Venstre er enige om i integreringsforliket. – Med det økende antallet enslige mindreårige asylsøkere her i landet, er det flott at stortingsflertallet gjør noe med utfordringene knyttet til dette, sier leder i FO Mimmi Kvisvik.

 • Vil sette dagsorden i kvinne- og likestillingspolitikken

  04.12.2015

  Utvidelse av foreldrepermisjonen og en utvidelse av mødre- og fedrekvotene er blant tiltakene arbeidsutvalget la fram for landsstyret i en sak om en styrket og videreutviklet kvinne- og likestillingspolitikk i FO.

 • Viktig FO-seier - forskrift om vold og trusler på høring

  02.12.2015

  Arbeidstilsynet har sendt nye forskrifter om vold og trusler på høring. - Dette er en viktig seier for FO. Denne saken har vi jobbet med i mange år. Høringsutkastet er et veldig godt utgangspunkt for å få på plass bestemmelser som beskytter ansatte i yrker utsatt for vold og trusler i større grad enn i dag, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • Tillit til barnevernet

  01.12.2015

  – For at barn og familier skal få god nok hjelp, er det helt nødvendig med et makstall for hvor mange barn den enkelte saksbehandler kan ha ansvar for. Det sa Kathrine Haugland Martinsen i FO-ledelsen, under seminaret «Tillit og rettssikkerhet i barnevernet». Seminaret ble arrangert av statsråd Solveig Horne tirsdag 1.desember i Oslo, og Haugland Martinsen holdt både innlegg og deltok i panelet under debatten.

 • Kutt til sårbare grupper er reversert

  24.11.2015

  Fellesorganisasjonen (FO) er svært positiv til at noen av de mest brutale kuttene i regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett 2016 er reversert. - De to støttepartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, fortjener ros for blant annet å ha hindret kutt i opplæringen av enslige asylsøkere, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i en kommentar til budsjettforliket som nå foreligger.

 • Nyttig møte med Helsedirektoratet

  20.11.2015

  Forbundsleder Mimmi Kvisvik hadde i dag møte med direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Hun tok blant annet opp behovet for sosialfaglig kompetanse og sosialfaglig arbeid i helse- og omsorgstjenestene. – Dette var en nyttig informasjonsutveksling, og starten på noe begge parter håper kan bli jevnlige møtepunkter mellom FO og direktoratet, sier Kvisvik etter møtet.

 • Stå opp for asylbarna, Støre

  18.11.2015

  - Omsorgen for spesielt barn som søker tilflukt i Norge, har lenge vært for dårlig. Nå er den uholdbar, tordnet Kathrine Haugland Martinsen i FO-ledelsen fra talerstolen på LO Stats Kartellkonferanse. Haugland Martinsen oppfordret blant andre Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til å stå opp for tryggheten til asylbarna.

 • Barnevernet må få ansvaret for enslige asylbarn

  13.11.2015

  FO er svært glad for at Aftenposten på lederplass i dag tar til orde for at barnevernet må få ansvar for alle enslige, mindreårige asylbarn. - Dette er helt i tråd med hva vi lenge har hevdet, og et synspunkt som også deles av blant andre Barneombudet og Redd Barna, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

 • Positiv satsing på rusfeltet

  13.11.2015

  Regjeringen la i dag fram en lenge etterspurt opptrappingsplan for rusfeltet. Fellesorganisasjonen (FO) er fornøyd med flere fokusområder og tiltak i planen.

 • LOs forebyggende barne- og ungdomsarbeid

  09.11.2015

  I en bredt anlagt konferanse i dag satte LO forebyggende barne- og ungdomsarbeid på dagsordenen. Fra FOs forbundsledelse holdt Irmelin Sangolt Tjelflaat et innlegg, etter at psykologspesialist Magne Raundalen hadde innledet på konferansen. Temaet var om «å høre til» i de krevende ungdomsårene.

Viser fra 1 til 10 av totalt 137 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning