Søk

Du er her:
 • Nå kan du stemme over forhandlingsresultatet i tariffoppgjøret for Oslo kommune

  25.05.2018

  FO har nå sendt ut uravstemning på questback til sine medlemmer i Oslo kommune.

 • Partene enige om ny avtale i Oslo kommune

  01.05.2018

  Natt til 1. mai kom FO Oslo og Oslo kommune til enighet i årets lønnsoppgjør.

 • Representantskap om organisasjonsutvikling

  29.03.2017
  Konsulentselskapet Varde Hartmark gir en oppsummering av funnene de har gjort i sitt arbeid med å analysere FO som organisasjon

  21. februar ble det avholdt representantskap i FO Oslo. Hovedtema for dagen var organisasjonsutvikling.

 • Koreanske sosialarbeidere på studiebesøk hos FO Oslo.

  09.11.2016

  En delegasjon på 6 sosialarbeidere og menneskerettsaktivister fra Korea har vært på besøk i FO Oslo. Fra forbundskontoret innledet Irmelin Sangolt Tjelflaat. Bakgrunnen for at de valgte FO, er at vi er den største organisasjonen innen helse- og sosialfaglige profesjoner i Norge. Temaet de ønsket å belyse var sosialarbeidernes arbeidsforhold i Korea det de omtalte som «emotional labour». Med dette menes hvordan du som sosialarbeider blir møtt av arbeidsgiver når du er utsatt for sjikanering, trusler og vold. Temaet for dagen ble arbeidsmiljøloven, psykososialt arbeidsmiljø, god ledelse og prosedyrer for å ivareta hverandre som kollegaer. Vi var på arbeidsplassbesøk på Haugenstua Aktivitetssenter i bydel Stovner og på Marcus Thranes hus i Velferdsetaten hvor vi ble godt mottatt og fortalt om hvordan de arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet.

 • Supert oppmøte på seminar om tvang, makt- og brukere i gråsonen

  27.10.2016
  Interessen for seminaret var stort, og kapasiteten måtte utvides fra 50 til 108 plasser

  26. oktober arrangerte Profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere i Oslo og Akershus seminar tvang, makt- og brukere i gråsonen. Marit Selfors Isaksen fra FO-ledelsen, Øivind Pedersen fra Fylkesmannen og leder av Rettighetsutvalget Osmund Kaldheim ga faglig påfyll til en fullsatt sal av vernepleiere.

 • Vellykket barnevernskonferanse

  03.06.2016

  Profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger i FO Oslo arrangerte 1. juni en konferanse om barnevernsarbeiderens rolle og medienes håndtering av barnevernssaker. En interessant dag hvor både politikere, journalister, fagfolk og FO-medlemmer fikk delt erfaringer og synspunkter.

 • Oppgjøret i Oslo kommune i havn på overtid

  01.05.2016

  Etter å ha forhandlet på overtid natt til 1. mai kom partene i havn med årets Oslo-oppgjør. Oppgjøret går til uravstemning blant medlemmene.

 • Aktiviterer høst/ vinter 2015

  29.09.2015
 • "Hvordan utgjør vi en forskjell for våre minste?"

  23.09.2015
  Irmelin Sangolt Tjeldflaat

  FO Oslo og Akershus arrangerte i går barnevernsfaglig konferanse for våre FO medlemmer og andre interesserte. Irmelin Sangolt Tjeldflaat snakket om "FO som politisk verksted for å gjøre en forskjell mulig". Solveig Ude, helsesøster ved bydel Alna, fortalte om hvordan hun i sitt daglige virke utfordret foreldrerollen ved å stille spørsmål om sinne og vold. Ude fikk også satt på dagsorden at det er utfordringer i samarbeidet mellom barneverntjenesten og helsesøstre. Aline og Frydenberg barnevernsenter v/Kristin G. Furuholmen og Mette Sund Sjøvold foreleste med om "De minste barnas stemme", som også er tittelen som boka de lanserer neste uke. Avslutningvis fortalte Bjørn Andrè Jorang, jurist i Barne- og familieetaten, om "Barnets stemme i fylkesnemnda og retten - og hva med de små?".

 • FO Oslo har deltatt på Nordiska Barnavårdskongressen 2015

  31.08.2015

  Catharina Johansen og Renate Hovin deltok på Nordisk Barnevernskongress 26.-28.08 2015 i Åbo, Finland.

Viser fra 1 til 10 av totalt 65 artikler

Hovedkontakter

Anita Børresen
Kontorsekretær
Sentralbord: 23 08 07 50
Mobil: 908 04 524
post@oslo.fo.no

Tore Kristiansen
Fylkesleder
959 63 8 99 | tore.kristiansen@oslo.fo.no

Hanne Groseth
Nestleder/ hovedtillitsvalgt
993 58 8 50 | hanne.groseth@oslo.fo.no

Kim Helene Olsen
Fylkessekretær
934 02 356  kim.helene.olsen@oslo.fo.no

Else-Marie Tjeldnes
Hovedtillitsvalgt
922 66 624 

else.marie.tjeldnes@oslo.fo.no

Joachim Nybakke
Faglig sekretær
990 47 139 joachim.nybakke@oslo.fo.no

 

 

FO Oslo Smalgangen 42 B
Postboks 9375 Grønland 0135 Oslo

Fakturaadresse: FO Oslo, v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no
 
Tlf.: 23 08 07 50 | post@oslo.fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FOs avdelinger oppdateres av den enkelte avdeling som også er ansvarlig for innholdet - Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning