Søk

Du er her:

De rike blir rikere og de fattige flere

- Det er nå over 98.000 barn som vokser opp i relativ fattigdom i Norge. Det tilsvarer 10 prosent av alle barn. Andelen har tredoblet seg siden 2001. Denne utviklingen er vi svært bekymret for, sa FO-leder Mimmi Kvisvik da hun inviterte til debatt om Forskjells-Norge på Kommunalkonferansen.

- Fortsetter utviklingen som den har gjort fra slutten av 90-tallet, vil 15 prosent av barna i Norge være fattige i 2030, fortsatte hun.

På det godt besøkte seminaret fortalte Levekårsteamet i Drammen kommune hvordan de har tatt tak i fattigdomsproblemet. Forutsetninger for å lykkes er godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid på tvers av ulike tjenester og etater, understreket de. De sa de fortsatt sliter med koordinering av tjenester, oppfølging av delansvar og det å ha helhetlig og barneperspektiv på familienes situasjon. Silotekning lever i beste velgående, også i Drammen kommune, ifølge innlederne. Teamet formidlet gripende historier fra barn og ungdom om hvor tøft det kan være å vokse opp i fattigdom og utenforskap. 


Karin Andersen (SV) og Bente Stein Mathisen (Høyre) debatterte Forskjells-Norge

Deretter var det politikernes tur. Karin Andersen (SV) og Bente Stein Mathisen (Høyre) hadde mange og ulike svar på hvordan fattigdom kan avskaffes. Innleggene deres og fattigdomsdiskusjonen bar preg av valgkampstart. Av forhold som ble nevnt var bedre bostøtteordninger, økning av barnetrygd, arbeid, mer og bedre norskopplæring og introduksjonsordning, samt gratis barnehage og SFO. Mange engasjerte seminardeltagere stilte spørsmål og kommenterte innspillene fra politikerne.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning