Søk

Du er her:

Derfor er boligsosialt arbeid sentralt for Husbanken

Under Arendalsuka fikk FO-leder Mimmi Kvisvik et innblikk i arbeidshverdagen til FO-medlemmer ansatt i Husbanken sør. De hjelper vanskeligstilte på boligmarkedet.


Fra venstre: Jarle Knutsen, Siv Kløvfjell, Irmelin Sangolt Tjelflaat,  Inge Engeland Johansen, Margot Telnes, Mimmi Kvisvik og Marit Selfor Isaksen.

Representanter for politisk ledelse i FO deltok også på møtet med Husbanken sør, der de delte erfaringer og drøftet utfordringer knyttet til boligsosialt arbeid. Regiondirektør Margot Telnes gav en innføring i hva Husbanken egentlig er, hva de gjør og hvem de jobber for. 

Kort oppsummert: 

  • Husbanken er regjeringens viktigste organ for gjennomføring av boligpolitikken.
  • De tilbyr bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling til kommunene.
  • De samarbeider tett med byggenæringen, kunnskapsmiljøer og andre velferdsaktører.

Følg FO på Facebook!

Trenger sosialfaglig kompetanse

Telnes ser ofte etter fagfolk med sosialfaglig kompetanse når hun skal ansette nye medarbeidere, fordi en av Husbankens viktigste oppgaver er å bosette vanskeligstilte.

Seniorrådgiverne Siv Kløvfjell og Jarle Knutsen er utdannet henholdsvis sosionom og vernepleier. De er begge medlemmer av FO.

– Vi jobber mye med å få boligsosialt arbeid på dagsorden hos kommunene, og inn i deres overordnede strategiplaner. Ofte tar kommunene opp boligsosiale hensyn kun i temaplaner. Andre kommuner nevner ikke boligsosiale hensyn noen gang, fortalte Knutsen.

Politisk ledelse fra FO representert ved leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger, Irmelin Sangolt Tjelflaat, og leder for profesjonsrådet for vernepleiere, Marit Selfors Isaksen deltok også på møtet. I tillegg var fylkessekretær i FO Aust-Agder, Inge Engeland Johansen til stede.

LES OGSÅ: Dette fikk FO ut av Arendalsuka 2017

Husbanken som velferdsaktør

– Det aller viktigste framover for Husbanken er å være en tydelig velferdsetat. Helst skulle vi hatt større inngripen i kommunens planlegging av boliger. Vi ønsker å ivareta og påse at kommunene tar hensyn til folkehelse, fattigdomsutvikling og integrering av flyktninger når de bygger boliger, svarte regiondirektør Margot Telnes på spørsmål fra FO-leder Kvisvik.

Hun la til at "Bolig for velferd", den nasjonale strategiplanen for boligsosialt arbeid fram til 2020, peker på disse viktige momentene. Ifølge strategiplanen skal velferdsaktørene "identifisere og spre gode eksempler på hvordan kommuner kan ta boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen".

– Dersom vi kommer tidlig inn i samarbeid med kommunen om boligsosiale hensyn kan ressursene våre bli brukt bedre. Det betyr en mer velfungerende boligpolitikk og at de som trenger hjelp faktisk får den hjelpen de har krav på og fortjener, avsluttet Telnes.

Husbanken sør dekker Aust-og Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. 

LES OGSÅ: Ny film fra FO tar av på Facebook

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning