Søk

Du er her:

Enighet i statsoppgjøret

- Vi sikret et generelt tillegg til alle og slo tilbake forsøket på drastisk endring av lønnssystemet, sier FOs forhandlingsleder Kathrine Haugland Martinsen.

Det ble i natt enighet mellom partene i tariffoppgjøret i staten. - Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer FO-medlemmene et generelt tillegg avtalt sentralt, noe staten i utgangspunktet ikke ønsket.

- Dette har vært et tøft oppgjør. Vi møtte en arbeidsgiver som ikke bare sa tvert nei til et generelt tillegg og ønsket å fordele all lønn lokalt. De ville også gjøre store endringer i dagens lønnssystem, blant annet ved å fjerne lønnstabellen. Disse angrepene har vi slått tilbake, sa LO Stat-leder Egil André Aas da resultatet var klart..

- Vi er fornøyde med at vi har fått på plass et generelt tillegg til alle, men vi skulle selvfølgelig gjerne fordelt enda mer av pengene sentralt. Samtidig er det viktig at vi også fikk forhandlet fram et tillegg som gir noen av de lavest lønte gruppene et ekstra løft, sa LO Stat-lederen.

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt tillegg på A-tabellen på 0,33 % fra 1. mai 2017. I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 0,8 % med virkning fra 1.juli.2017

Det er ingen hemmelighet at staten også ønsket store endringer i lønns- og forhandlingssystemet. LO Stat mener partene vet for lite om konsekvensene av fjorårets endringer i hovedtariffavtalen.

- Skal man gjøre endringer i lønnssystemet for over 160 000 statstilsatte så mener vi det må gjøres gjennom en grundig prosess. Avtalen legger opp til at partene skal jobbe med dette i fellesskap fram mot neste hovedtariffoppgjør. Det er vi fornøyd med, sa LO stats leder.

- Nå gjenstår høstens lokale forhandlinger og vi vet at våre tillitsvalgte ute vil forhandle godt for medlemmene, som i tidligere år, avslutter Aas.

Ny lønnstabell fra 1. mai 2017

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning