Søk

Du er her:

FAGDAG MED SPENNENDE PARALLELLSESJONER

Kort frist!!

 

 

0930-1000: Registrering og kaffe/ rundstykke

1000-1045: Felles innledning om

Netthets, vold og trusler v/ rådgiver fra FOs forbundskontor Andreas P. Kikvik

 

1100-1245: Parallellseminar 1

 

Utviklingshemmede, aldring/ demens og psykisk helse v/ psykologspesialist Elisabeth Wigaard

 

1100-1245: Parallellseminar 2

 

«Slaskene som ikke jobber!» Arbeidslinja og sosialt arbeid: Muligheter og dilemmaer v/ sosionom og høyskolelektor Hanne Glemmestad

 

1100-1200: Parallellseminar 3

 

Den nye barnevernloven v/ advokat Cecilia Dinardi

 

 

 

1215-1245: FOs synspunkter og høringssvar til ny barnevernlov v/ rådgiver ved FOs forbundskontor Andreas P. Kikvik

 

 

1245-1345:   Felles lunsj for alle deltakere på fagdagen.

 

 

1345-1430: Parallellseminar 1 fortsetter, med samme tema som før lunsj.

 

1345-1430: Felles for parallellsemiar 2 og 3:

 

Et folk på vandring- erfaringer  fra frivillig hjelpearbeid på Lesvos v/ Hanne Hoff

 

1445-1530: Felles avslutning: Omstilling, et alvorlig tema i humoristisk innpakning v/ Anders Tangen

 

 

       

 

Fagdagen er gratis for FO- medlemmer i Hedmark og Oppland. Andre deltakere kr. 950,-

 

For Hedmark påmelding innen 14.02.17 til post@hedmark.fo.no Tlf. 928 03 264

For Oppland påmelding innen 14.02.17 til leder@oppland.fo.no. Tlf. 913 69 963

Medlemmer kan også melde seg på via www.fo.no

                       

Foredragsholdere:

Elisabeth Wigaard:

Elisabeth er psykologspesialist fra Vestre Viken. Hun er kjent for å være en dyktig foreleser.

Vi mener temaet er veldig aktuelt, og håper at temaet også vil fenge deltakerne på fagdagen.

 

 

Hanne Glemmestad:
Hanne er utdannet sosionom og jobber som høyskolelektor ved Høgskolen i Innlandet. Hanne har en bred og variert erfaringsbakgrunn, og har jobbet i offentlig og privat sektor, bl.a. som sosialleder og leder for en helseinstitusjon. Hanne sitter også i profesjonsrådet for sosionomer i FO.

 

 

Cecilia Dinardi:

Cecilia er advokat/ partner i advokatfirmaet Elden. Hennes arbeidsområder er særlig barneverns- og andre barnesaker, men hun behandler også saker på andre av firmaets rettsområder. Hun har sittet som medlem av de regjeringsoppnevnte utvalget som har utarbeidet forslag til ny barnevernlov .

 

 

Andreas P. Kikvik:

Andreas er utdannet sosionom og jobber idag som rådgiver ved FOs forbundskontor.

 

 

 

Hanne Hoff:

Hanne jobber ved Gjøvik barne- og omsorgssenter. Hun har utdanning i rådgivning og sosialpedagogikk og familieterapi. Hanne har vært flere turer som frivillig på Lesvos og Chios, og forteller en gripende og sterk historie i bilder og film. Verdt å høre på!

 

 

Anders Tangen:

Anders er foredragsholder, journalist, programleder, gestaltterapeut og komiker. Han kommer fra  Gjøvik, og har bl.a. jobbet i P4 og NrK (Reiseradioen og Nitimen.) Foredraget «Født til omstilling» er et alvorlig tema i en humoristisk innpakning.

 

Hovedkontakter

Randi Kjøs (fylkessekretær)
950 83 035 | post@hedmark.fo.no

Olav Neerland (fylkesleder)
928 03 264 | leder@hedmark.fo.no

Postadresse: 

FO Hedmark, Postboks 60, 2301 Hamar

Besøksadresse:

Folkets Hus, Torggata 91, 2326 Hamar (hovedinngang, 4. etg.)

Fakturaadresse:

FO Hedmark, v/ 4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no

 
Tlf.: 950 83 035 | post@hedmark.fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FOs avdelinger oppdateres av den enkelte avdeling som også er ansvarlig for innholdet - Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning