FEIRING AV PENSJONISTER MED LANGT OG TROFAST MEDLEMSKAP

 

Onsdag 15.mai 2019, kl.13.30 – 15.30 «Folkets hus», Lars Hillesgt.19, 3.etg

 FO Hordaland vil invitere

alle pensjonister som har vært FO-medlem i 30 år  og LO–medlem i 40 år

til en hyggelig sammenkomst.

Vi vil markere dere for

inspirasjon, viktig faglig og politisk innsats og trofast medlemskap

gjennom så mange år!

PROGRAM kl.13.30 – 15.30

Velkommen v/Grethe Kvist, leder FO Hordaland

Inspirerende ord v/Oddny Miljeteig, sosionom og SV politiker

Utdeling av FO / LO gaver

Enkel servering

Påmelding på www.fo.no innen 1.mai

 

Ved spørsmål, ta kontakt på post@hordaland.fo.no

 Representanter fra FO Hordaland og LO Hordaland deltar.

Seniorpolitisk utvalg i FO Hordaland ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN J