Vestfold og Telemark - benken

FO Vestfold og Telemark er godt representert på FO-dagene. I tillegg til representanter fra AU og profesjonsfaglig utvalg så lyste vår avdeling ut stipend som medlemmer kunne søke på. 

5 FO’ere ble trukket ut og er med på FO-dagene, de representerer ulike arbeidsplasser og tjenester i fylket, fra boligtjeneste, NAV, Bufetat og psykisk helse. 

FO-dagene er FOs store profesjonsfaglige konferanse som samler barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere fra hele landet. Vi erfarer at vi får mye god faglig input, inspirasjon og at vi samtidig blir enda bedre kjent med FO’ere fra eget fylke og landet ellers.