Søk

Du er her:

FO har signert oppropet for å bevare studiestipendet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å kutte i stipendet for norske studenter. Ansvaret for frafallet lempes over på studentene og bidrar til at studenter får mer gjeld.

Kuttet i stipendet rammer unge i etableringsfasen og studenter som av ulike årsaker (fysisk og psykisk helse, svak faglig oppfølging og veiledning) får et opphold i graden sin. Studenter som bytter utdannelse for å få yrket som er mest riktig for dem, straffes også. Regjerningen forslag gagner verken studenter eller samfunnet.

FO har signert oppropet for å bevare dagens studiestipendordning.

Du kan støtte saken her.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning