Søk

Du er her:

FO ønsker dine innspill om vergemålsloven

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut på høring et forslag om endringer i vergemålsloven. Nå ønsker Fellesorganisasjonen (FO) hjelp fra medlemmer.

Send innspill til rådgiver i FO: gry.reinsos@fo.no innen 14. januar.

Fag- og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere ønsker særlig innspill på:

  • reglene knyttet til prinsipp om vergemål

  • reglene knyttet til opprettelse av vergemål

  • forståelse og vurdering av samtykke

–  Sammen utvikler vi den beste politikken og nå ønsker vi å høre fra dere som er medlemmer, sier Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse.


Leder for profesjonsrådet for vernepleiere Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse håper på
mange innspill fra medlemmene i FO. 

Høringsfristen for FOs høringsnotat til departementet er 14. februar 2019.

LES MER: Dette er høringsnotatet
 

FO gir stadig innspill

FO har uttalt seg om vergemål og beslutningsstøtte i høringssvar til NOU 2016:17 På lik linje. I tillegg har FO kommet med innspill i deres forslag til helhetlig opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning.

«Høringen omhandler vergemål for personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midlene til personer under vergemål, klage- og begjæringsrett i saker om vergen, vergegodtgjøring, forhåndsvarsel i vergemålssaker, tilgangen til opplysninger fra Folkeregisteret, varsel til fylkesmannen i saker om fratakelse av rettslig handleevne, opplysningsplikt for gjenlevende når arvinger til uskiftebo er under vergemål, og mindreåriges rett til medbestemmelse.»

LES OGSÅ: Opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning