Valgkomiteen er i gang med å utarbeide innstillinger til ulike råd og utvalg. Vi i FO Vestland har håp om at noen fra vår store avdeling har lyst å stille seg disponibel for slike verv i FO. Det er med på å styrke avdelingen og løfte frem våre problemstillinger. Det er veldig spennende og kjekt, sier de som har hatt slike verv før. 

Medlemmer til de tre profesjonrådene
FO sine vedtekter § 7 heter det: Opprette tre profesjonsråd og velge åtte medlemmer til hver av disse. Dette skal skje på første landsstyremøte etter landsmøtet. Fylkesavdelingene sender inn forslag på medlemmer til valgkomiteen, som innstiller til landsstyret. Når det enkelte profesjonsråd velges av landsstyret er det kun representanter for den enkelte profesjon som har stemmerett.

 Meddlemmer til de tre godkjenningsutvalgene 
Det påkrevd at de som foreslås er godkjente klinikere. Ta kontakt med fylkessekretær Bente Owren hvis du ønsker mer info om dette. bente.owren@fo.no

FO tar sikte på å ha innstillingene klare til landsmøtet i mars, så de ber derfor om snarlig tilbakemelding på forslag på kandidater 

Forslag kan sendes til FO Vestland  post@vestland.fo.no. Vi formidler videre.

 

 

 

Mvh

Einar Ingebrigtsen

Leder av valgkomiteen