Søk

Du er her:
  • Forsiden
  • Nyheter
  • FO på internasjonal konferanse om urfolksorientert sosialfaglig arbeid

FO på internasjonal konferanse om urfolksorientert sosialfaglig arbeid

– Dette har vært en kjempespennende sosialarbeiderkonferanse som har brakt både nye og interessante perspektiver inn i sosialt arbeid for meg, sier Kathrine Haugland Martinsen i fra Fellesorganisasjonen (FO) sin forbundsledelse.

Denne uken ble ALTA 2017, den fjerde internasjonale konferansen om urfolksorientert sosialt arbeid arrangert i Alta. – Konferansen har vært innholdsrik, både faglig og politisk, med både plenum- og parallellsesjoner med innledere fra hele verden. Felles tema for dem alle har vært urfolk, og spesielt tematisert rundt marginalisering og dekolonialisering, og hvordan endringer i samfunn, klima og økonomi påvirker verden og urfolk spesielt, forteller Haugland Martinsen.

Det var om lag 350 deltakere fra 18 land fra hele verden på konferansen. – Det er forstemmende og interessant å se hvor like erfaringer urfolk fra ulike deler av verden har når det gjelder kolonialisering, og samtidig oppløftende å se hvordan konferanser som dette i seg selv gir muligheter for kunnskapsoverføring mellom urfolkene og at dekolonialiseringskunnskapen kan bukes på tvers. Dette er rett og slett godt globalt sosialt arbeid i praksis, sier Haugland Martinsen.

Konferansen var også spekket med kulturinnslag, og joiking var et gjennomgangstema.

– Jeg fikk til og med delta på joikekurs, men noe av det jeg sitter igjen med er dessverre en opplevelse av at Norge fremdeles, til tross for unnskyldninger fra staten, ikke godt nok anerkjenner den samiske kulturarven, og dette har vi som sosialarbeidere faktisk et viktig ansvar for å få formidlet videre. Det kan summeres opp med ordene til en av hovedtalerne som avsluttet konferansen. Hun poengtere viktigheten av samhold og forståelsen av at «vi har det bedre - når vi ALLE har det bedre», og dette er jo et kjerneelement i sosialt arbeid som vi må fortsette å arbeide etter, avslutter Kathrine Haugland Martinsen. 


FO Finnmark hadde stand (og kake) på konferansen (f.v. Anita Kivijervi, Kathrine Haugland Martinsen og Cecilie Jensen).


Konferanseskinnet har fulgt konferansene siden den første på Hawaii i 2007.


Workshoplavvo.


Sametingspresident Vibeke Larsen åpnet konferansen.


 Professor Jan Erik Henriksen, UiT, snakket om profesjonelt sosialt arbeid i sameområder.


Joik og elektronica med Elle Márja Eira.


 Dr. Lydia Heikkilä fra Finland snakket om tradisjonelle samiske gjensidige nettverk.


Kathrine Haugland Martinsen på joikeworkshop.Fra festmiddagen.


Avsluttningsseremoni med Inga Máret Gauo-Juuso og Tundra Electronic.

Les mer om konferansen på konferansen sin nettside og facebookside!

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning