Søk

Du er her:

FO ser fram til Arendalsuka

FO vil sette netthets, demokrati og ettervern på dagsorden under årets Arendalsuke.

Arendalsuka er en årlig arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og møter folk for debatt og utforming av politikk. I år vil FO ha tre egne arrangementer i løpet av uka. Alle tre holdes i Bankgården (LOs sted under Arendalsuka).

Tirsdag 15. august kl. 10.15 -11.45: : Hvem bestemmer? Demokrati og valgdeltakelse
Arrangører: Fellesorganisasjonen (FO) og Batteriet

Hvorfor er så få innvandrere aktive i demokratiske prosesser i Norge? Og hvorfor er det 25 % lavere deltakelse blant innvandrere i stortingsvalg enn for resten av befolkningen? Hvilke konsekvenser får det for innvandrere som gruppe, og hvilke konsekvenser får det for vårt samfunn? Hva er årsaken til lav deltakelse og hva kan vi gjøre med det? 

Les mer om arrangementet på arendalsuka.no.
Meld deg på arrangementet på facebook.

Onsdag 16. august kl. 10.15-12.00. Grov netthets mot arbeidstakere øker – hva gjør vi?
Arrangører: Fellesorganisasjonen (FO) og KS

Arbeidstakere trues og hetses stadig mer på nett. Hatefulle ytringer og grove trusler om vold og drap mot ansatte og deres familier har økt i omfang. Ansatte i barnevernet er spesielt utsatt, men også andre yrkesgrupper, som for eksempel ansatte på NAV-kontor, utsettes for dette.

Fellesorganisasjonen (FO) og KS inviterer til informasjon og debatt om denne samfunnsutfordringen. Hva gjør netthets og voldstrusler med dem som utsettes? Hvordan påvirker netthets og voldstrusler rekruttering og turn-over til disse yrkene? Hvordan kan vi fra ulike ståsteder forhindre hets, sjikane og voldstrusler fremsatt over nettet? Hvordan beskytter vi arbeidstakerne? Hvor går grensen mellom ytringsfrihet og personvern? 

Les mer om arrangementet på arendalsuka.no.
Meld deg på arrangementet på facebook.

Torsdag 17. august kl. 10.15 -11.45: Fra barnevernsbarn til NAV’er
Arrangør: Fellesorganisasjonen (FO) og Landsforeningen for barnevernsbarn(LFB)

Mange unge med barnevernsbakgrunn strever med voksenlivet. Men de som får ettervernstiltak klarer seg bedre enn de som ikke får oppfølging. LFB og FO vil at ungdom i barnevernet skal ha en lovfestet rett på ettervern. Mens vi venter på en lovendring er det minst like viktig å fokusere på ettervernsarbeidet som gjøres i dag.

Godt ettervern gir gode voksenliv. Men: Hva er et godt ettervern? Når bør NAV og barnevernet samarbeide, og hvordan kan og bør de samarbeide? Mener barn og voksne det samme? Når kan ettervern anses som ferdig? Vi skal høre fra barna selv, forskere, de ansatte i tjenestene og de som sitter med ansvaret- direktørene i NAV og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Vi avslutter med panelsamtale.

Les mer om arrangementet på arendalsuka.no.
Meld deg på arrangementet på facebook.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning