Søk

Du er her:

FO støtter streiken om forbud mot innleie

Fellesorganisasjonen (FO) støtter den politiske streiken for innleieforbud i byggebransjen. Les støtteerklæringen her.

I en rapport levert av byggforeninger og Elektroforeningen i Oslo tidligere i år, antas det at 85 % av innleien i Oslo og Akershus er i strid med norsk lov. Bemanningsbransjen, som var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, har nå blitt den største arbeidsgiveren på mange byggeplasser og fortrenger faste ansatte. Dette gir usikre arbeidsforhold uten garanti for inntekt, undergraver regelen om faste ansettelser, produktiviteten synker og fagopplæring forsvinner.

Den omfattende bruken av innleie på norske byggeplasser undergraver fagorganiseringen og blir en trussel mot den norske modellen, som kjennetegnes ved høy grad av organisering både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Arbeidsmiljøloven åpner for at det kan innføres forbud mot innleie når viktige samfunnsmessige hensyn tilsier det.

FO støtter derfor kampen for å forby bemanningsforetak i byggebransjen i Oslofjordområdet.

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning