Søk

Du er her:

FO-Studentenes leder i debatt om kvalitet i praksis på Arendalsuka

FO-Studentenes leder, Helene Harby, har i dag deltatt i debatt i regi av LO om kvalitet og arbeidslivsrelevans i utdanning, praksis og læretid. I debatten deltok Vegard Grønlie Vennesland fra Fellesforbundet, deltok på sparket i Unge Høyres uanmeldte fravær.

Selv om lærlinger og studenter går to ulike utdanningsløp, og læretid og praksis har ulik gjennomføring, så finnes det noen felles utfordringer. Utdanningenes relevans i både i læretid og praksis må bedres slik at lærlinger og studenter vet hva de møter i arbeidslivet. Det er ugunstig for en lærling å bli plassert i en bedrift som spesialiserer

seg, slik at den som er i lære ikke får øvd seg på bredden i faget. Det samme gjelder for studenter i praksis som blir plassert på arbeidsplasser som ikke er relevant for sitt fag. I tillegg er det stor variasjon i kvalitet på veiledning.

- Det er mange utfordringer vi kan peke på, men det er tre ting som går igjen. Dette er praksisrelevans, tilgang på god veiledning og at man misbrukes som arbeidskraft på praksisplass, forteller FO-Studentenes leder Helene Harby.

Kan lærlingemodellen brukes for høgskolefagene og for eksempel motta lærlingelønn i praksis?

- Nei egentlig ikke, sier Harby, fordi det er to forskjellige måter å bygge opp utdanningen. Etter en bachelorgrad skal man være klar til å møte arbeidslivet. Det vil kreve en omrokkering av høgskolefagene, og da mister det sitt særpreg som høyere utdanning og ligne mer på yrkesfagene. Studentene er jo motivert av å få en utdanning, og få sine studiepoeng. Man får lønn i form av studiepoeng.

Praksis er helt nødvendig for å bedre overgangen fra utdanning til arbeidsliv. NSO er også forkjempere for praksis, og helst på flere av utdanningene. Kai Steffen Østensen, leder av NSO Agder, forteller at UIA ønsker praksis i alle utdanningene.

- Noen må prøve dette ut, og UIA ønsker å gjøre det. Praksis er jo viktig, spesielt for disiplinfagene hvor det er mye teori. Det er viktig at også disse, i tillegg til profesjonsutdanningene, vet hva som møter dem i arbeidslivet etter en femårig høgskole- eller universitetsutdanning, sier Østensen.

Helene Harby er enig i dette og understreker at det er spesielt viktig med praksisperioder av høy kvalitet, og aller helst to perioder, for profesjonsfagene.

- FO organiserer studenter som utdanner seg til å bli profesjonsutøvere. Praksis er det første møtet mellom teori og utøvelse av faget i feltet. Man kan lese bøker, men man blir ikke god på kommunikasjon hvis man ikke får øve seg på dette i reelle situasjoner. Det er også en del av en skikkethetsvurdering. Vi jobber med sårbare mennesker. Praksis er avgjørende for å bli gode profesjonsutøvere, og det er en sikkerhet for brukerne av de tjenestene vi skal jobbe innenfor.

Et tilstrekkelig antall relevante praksisplasser er også en utfordring. Astrid Willa Hoem, sentralstyremedlem i AUF ønsker en lovfesting av praksis både for barnevernspedagogstudenter og sosionomstudenter.


Fra venstre:  Kai Steffen Østensen (Norsk Studentorganisasjon, UiA), Astrid Willa Hoem (Sentralstyremedlem i AUF) og Daniel Charles Hextall (SU).

- Vi ønsker at det skal være ett turnusår på slutten av utdanningen som følges av en autorisasjon.

FO-Studentene er enige i at det er behov for en sosialfaglig autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer. En autorisasjonsordning vil sette større krav til vurdering av studentenes ferdigheter og skikkethet i praksisstudiene. Det kan derfor være et virkemiddel for å sikre god kvalitet i praksisstudier.

Hva er det viktigste vi kan gjøre for å sikre kvalitet i praksis?

- Vi mener det er viktig å få en veileder med samme profesjon. Studenter i praksis må få veiledning av god kvalitet og få lov til å øve seg på relevante oppgaver. Det må forhindres at studenter blir satt til å gjøre forefallende arbeid, eller brukes som ulønnede vikarer. Vi hører dessverre eksempler på at studenter blir satt til å være vikarer på sine praksissteder når det er sykdom blant ansatte. Mange studenter synes det er vanskelig å si ifra om slike forhold, mens andre opplever det som en tillitserklæring. Praksis skal ikke handle om hvor flink du er her og nå, men om å trene på å møte den fremtidige arbeidshverdagen, avslutter Helene Harby.

 

Hovedkontakter


Sunniva Roumimper

Studentrådgiver


Mari Lilleng

Studentrådgiver

Lene Fauskanger

FO-Studentenes leder

Kontakt oss

FO Studentene, Mariboesgt 13, Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo

Fakturaadresse: FO, 4human AS, Postboks 853, 3611 Kongsberg
 
Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FO-Studentene redigeres av FO-Studentene selv som også er ansvarlig for innholdet. Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning