Søk

Du er her:

FO-tillitsvalgte i sykehusene samlet

Både egne lønn- og arbeidsforhold og pakkeforløp i rus og psykisk helse sto på dagsorden da FO-tillitsvalgte i sykehusene møttes i Oslo.

FOerne som jobber i Helseforetakene har tariffavtale med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, og en av målsetningene med samlingen var å forberede neste års lønnsoppgjør. Videre ble spørsmålet om offentlig tjenestepensjon og om medbestemmelse diskutert.

Samlingen fikk også besøk fra Helsedirektoratet som innedet om den forestående utrulling av pakkeforløp innen fagfeltene psykisk helse og rus.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning