Retningslinjer for alle ledd i organisasjoinen
FO har besluttet at følgende retningslinjer gjelder for alle ledd i organisasjonen:

  • Det skal ikke avholdes møter i FO-regi som bidrar til å øke smittefaren. FOs medlemmer jobber med utsatte pasient- og brukergrupper, og vår holdning må være at vi ikke belaster tjenestene og unngår å utsette brukere for smittefare. 
  • De neste åtte ukene, dvs til begynnelsen mai, avlyses alle større møter og arrangementer
  • All møtevirksomhet som innebærer reise med kollektiv transport, avlyses

Dette betyr at alle møter og arrangementer i regi av FO avlyses, både sentralt og lokalt. Dette gjelder også medlemsmøter lokale tillitsvalgte har kalt inn til.

I FO Vestland har vi avlyst følgende møter og aktiviteter

  • Oppstartmøtet for våre rådgivende utvalg som skulle foregått i Bergen 24. mars
  • Alle varslete nettverksmøter
  • Grunnkurs for alle tariffområder i Bergen, 21.-23. april
  • Representantskapsmøtet i Førde 12.-13. mai er foreløpig avlyst, men vi ber om at disse datoene skjermes inntil videre. 

Avdelingskontorene i Bergen og Førde
FO Vestland har lagt ned all aktivitet overfor tillitsvalgte og medlemmer, og opererer med hjemmekontor. Vi vil selvsagt være tilgjengelig på telefon og e-post.

Dere når oss på e-post: post@vestland.fo.no

Fylkessekretær Bente Owren: 46 66 40 95
Fylkessekretær Jan Egil Haugland: 91 36 27 37
Nestleder Ann-Kristin Nygård: 95 86 68 52
L
eder Grethe Kvist: 99 36 23 50 (ferie tom uke 12)

Alternative møteformer
Møter som kan avholdes som video- eller telefonmøter, vil bli organisert på denne måten. Ledere av de rådgivende utvalg vil bli innkalt til videomøte for å drøfte hvordan arbeidet i utvalgene kan starte opp uten at medlemmene møtes fysisk.

Vi vil vurdere alternative møteformer for andre planlagte arrangementer, og kommer tilbake med informasjon om dette.

Oppdatert informasjon
Situasjonen knyttet til koronaviruset har vist seg å endre seg raskt. Vi følger utviklingen nøye, og vil informere om det blir endringer i retningslinjene man skal forholde seg til. Vi viser til fo.no for oppdatert informasjon: https://www.fo.no/korona/  

Følg også med på vår facebookside, der vil vi fortløpende legge ut ny informasjon.

Andre nyttige lenker 

Folkehelseinstituttet
Helsenorge  
FriFagbevegelse
LO