Som alle andre må FO og FOs medlemmer nå ta ansvar for å begrense smitten av koronaviruset.

Viruset sprer seg raskt og det registreres daglig nye tilfeller av personer i  Norge som er smittet. Det er helsemyndighetenes intensjon at smittespredningen i befolkningen skal utvikle seg så langsomt som mulig, og dette må vi i FO bidra til.

Vår inngang må være at vi ikke belaster tjenestene og unngår å utsette brukere for smittefare. 

Følgende retningslinjer gjelder for alle ledd i organisasjonen vedrørende planlagte arrangementer:

 • For de kommende åtte uker avlyses alle større møter og arrangementer.
 • Møtevirksomhet som innebærer reise med kollektiv transport, avlyses.
 • FOs medlemmer jobber med utsatte pasient og brukergrupper og det skal ikke avholdes møter i FO regi som øker smittefaren.
 • Møter som kan avholdes som videomøter og lignende, skal organiseres på denne måten.  
 • De som har forkjølelseslignende symptomer skal holde seg hjemme.
 • De som kan utføre sitt arbeid hjemmefra uten vesentlig ulempe gis anledning til dette.

Dette betyr at alle arrangementer i FO avlyses. Det gjelder f.eks.:

 • Årsmøter
 • Sosialarbeiderdagen
 • Kriminalpolitisk konferanse
 • Profesjonsrådsmøter
 • Landsstyremøtet 31.3 – 2.4

De som ikke har gjennomført årsmøter får tre måneders utsettelse. Avdelingene som er berørt får egen epost om dette.

Forbundet vil vurdere alternative møteformer for alle planlagte arrangementer og kommer tilbake med informasjon om dette.

Vedrørende aktiviteter knyttet til forhandlinger kommer vi tilbake med mer informasjon senere.

Når det gjelder tjenestereiser så innfører vi full stopp innenlands og utenlands.

Situasjonen knyttet til koronaviruset endrer seg raskt. Vi følger utviklingen nøye, og vil informere om det blir endringer i retningslinjene man skal forholde seg til.

Vi viser til fo.no for oppdatert informasjon, se også samlesaken som er laget: https://www.fo.no/nyhetsarkiv/koronaviruset-dette-ma-du-vite-article7274-28.html

Ta kontakt med undertegnede om du har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Monica Nymoen
Administrativ leder