Søk

Du er her:

Første forhandlingsrunde i Spekter ferdig

Tirsdag 4. april ble første runde av forhandlinger gjennomført i Spekter-området. Forhandlingene berører blant annet FO-medlemmer i sykehusene. Denne første runden følges opp av nye forhandlingsrunder før lønnsoppgjøret er endelig ferdig.

Det er den første runden med forhandlinger, den såkalte A-delen, som ble sluttført i dag. Denne omfatter alle foretakene innenfor Spekter-området, som blant annet NSB, Posten, Avinor og NRK og helseforetakene. 

A-delsforhandlingene danner grunnlaget for videre forhandlinger på hver enkelt overenskomst, såkalte B-dels forhandlinger. I sykehusene vil A-delsforhandlingene i tillegg følges opp av en egen landsomfattende forhandlingsrunde (A2) etter at lønnsoppgjørene i stat og kommune er ferdige.

Resultatet av dagens forhandlinger går fram av protokollen. Alle som omfattes av denne får 975 kroner i sentrale tillegg. Ansatte med lønn på 407.265 kroner eller mindre, får et lavtlønnstillegg på 2.925 kroner.

For de ca. 100 FO medlemmene som arbeider innenfor virksomheter i Spekter Område 9 (KOA, LHL, Ribo, Coccoon, Studentsamskipnaden i Oslo/Akershus m. fl.) tas dette resultatet nå med inn i B-dels forhandlinger. Disse skal være ferdige før 5. mai 2017.

For FO-medlemmene som arbeider i helseforetakene (Spekter område 4 og 10) vil både lønnstillegg og frister avtales på et senere tidspunkt.

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning