Melaninrik kjente med lyse klær sitter på ei seng

FO Trøndelag ber Trøndelag Fylkeskommune om å ansette mobbeombud i Trøndelag fylkeskommune som fast stilling. Mobbeombudet har en svært viktig funksjon knyttet opp mot at Trøndelag skal være et inkluderende og mobbefritt fylke. Dette er særdeles viktig å ivareta i barnehage og skole, hvor mobbing vil ha store og alvorlig konsekvenser for de barn og unge som utsettes for det. Mobbeombudet har også en viktig funksjon som barnas stemme i media og inn mot myndigheter for å avdekke og sette søkelys på dette alvorlige problemet.