Koronavirus
Hvordan skal jeg som FO-medlem forholde meg?

Har jeg rett på lønn dersom jeg må være hjemme med barn fordi barnehage eller skole stenges?
NAV skriver på sine sider (oppdatert 15. mars): «Du kan bruke omsorgspenger hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Ved stenging av barnehage eller skole vil du ha rett til å bruke omsorgspenger. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. De fleste har rett på opptil 10 dager. Dersom du for eksempel er alene om omsorgen for barnet, har flere barn enn to, har omsorg for kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du ha rett på flere omsorgsdager. Arbeidsgiveren din skal dekke de første 10 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har utbetalt 10 dager, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene.» 

Annen nyttig informasjon fra NAV finner du her

Nytt av i dag, er at Stortinget dobler antall omsorgsdager for foreldre fra 10 til 20 dager. Forrige uke stengte alle skoler og barnehager, og de fleste foreldre må nå være hjemme med barna. Regjeringen oppfordrer arbeidsgivere og ansatte om å bli enige om lokale løsninger, så ansatte kan jobbe hjemmefra.Hvis det ikke lykkes å komme til enighet, kan ansatte bruke inntil 20 'sykt-barn-dager' i 2020. Kilde: FriFagbevegelse. 

Kan jeg som ansatt bli omdisponert med tanke på oppgaver?
Ja det kan vi. Spesielt gjelder dette helsepersonell som i denne perioden kan blir omdisponert. Skulle dette skje, vil dere har rettigheter etter tariffavtalen med tanke på tillegg, for eksempel flere kvelds- og nattevakter eller lørdags- og søndagsvakter. Arbeidsgiverforeningen Spekter og forbundene har inngått en sentral avtale om overtid som i dag er sendt ut til alle medlemmer. Hvis du ikke har fått den, kan det tenkes at du ligegr inne med feil e-postadresse i vårt register.

Kan arbeidsgiver nekte meg å reise utenlands?
Arbeidsgiver bør oppfordre alle arbeidstakere til å unnlate å reise utenfor Norden. Myndighetene har bestemt at helsepersonell som arbeider med pasientbehandling, forbys å reise utenlands. Arbeidsgivere kan i kraft av sin styringsrett også nekte andre ansatte, herunder helsepersonell som ikke arbeider med pasientbehandling, å reise utenfor Norden. Det saklige behovet for dette vil være at arbeidskraften behøves på arbeidsstedet eller at det ikke er mulig å tilrettelegge med ferie, hjemmekontor, avspasering eller ulønnet permisjon i den etterfølgende karanteneperioden. Dersom arbeidstaker på tross av dette reiser, vil det kunne ses på som en ordrenekt som kan medføre arbeidsrettslige reaksjoner.


Avdelingskontorene i Bergen og Førde
FO Vestland har lagt ned all aktivitet overfor tillitsvalgte og medlemmer, og opererer med hjemmekontor. Vi vil selvsagt være tilgjengelig på telefon og e-post.

Dere når oss på
e-post: post@vestland.fo.no eller følgende telefonnummer: 

Fylkessekretær Bente Owren: 46 66 40 95
Fylkessekretær Jan Egil Haugland: 91 36 27 37
Nestleder Ann-Kristin Nygård: 95 86 68 52
Leder Grethe Kvist: 99 36 23 50 (ferie tom uke 12)

Oppdatert informasjon
Situasjonen knyttet til koronaviruset har vist seg å endre seg raskt. Vi følger utviklingen nøye, og vil informere om det blir endringer i retningslinjene man skal forholde seg til. Vi viser til fo.no for oppdatert informasjon: https://www.fo.no/korona/   

Følg også med på vår facebookside, der vil vi fortløpende legge ut ny informasjon.