Søk

Du er her:

Informasjon fra valgkomiteen

Ledig verv for representant til profesjonsrådet for barnevern i arbeidsutvalget (AU). Vi ser etter deg som er engasjert og som har lyst til å gjøre en forskjell i studietiden din!

Aktuelt nå: frist innen 3 mai!
 

Representant til profesjonsrådet for barnevern i arbeidsutvalget (AU)

Vi ser etter deg som er engasjert og som har lyst til å gjøre en forskjell i studietiden din!

Det er behov for en kandidat som skal sitte i profesjonsrådet for barnevern fra mai dette året til januar neste år, er ca 6 (helger) møter igjen og 2 eller 3 møter med profesjonsrådet(PRB). Det innebærer en tur til Island med PRB i juni, og et utenlands møte med AU hvor det politiske programmet skal diskuteres og endres/lages. Resten av møtene går til planlegging av leder og nestleder samlingen og årsmøte, og ellers jobbe med handlingsplanen.

 

Presentasjon av valgkomiteen

Leder:

Line Bekkelund - 99035039 - bekkelund.line@gmail.com

Har en lang fartstid innenfor FO- studentene. Hun er student ved Høgskolen Innlandet avd. Lillehammer, 3.året vernepleier. Sitter nå med bacheloroppgaven. Hun har tidligere sittet i 2 år i AU som representant for vernepleiere, og har vært medlem av valgkomiteen en gang tidligere i 2014.

 

Medlem:

Kristin Furulund - 93661935 - kristin_furulund@yahoo.no

Vært med i FO- studentene i 1 og halvt år. Hun studerer ved Høgskulen på vestlandet avd. Sogndal, 2 året på barnevern. Er nå ute i praksis på omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere. Hun er leder av lokallaget i Sogndal.
 

Medlem:

Kjell Tore Kylland - 90978097 - kjell_tore.kylland@getmail.no

Vært med i FO- studentene i 1 og et halvt år. Han studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 2. året sosialt arbeid. Jobber og sliter på skolen. Og jobber ved siden av studiene på Liakollen, der han var i praksis i fjor. Han er leder av lokallaget i Oslo.

VK.jpg

F.v. Line, Kjell Tore og Kristin.

 

 

Jobben vår som valgkomite er å komme med en innstilling til de vervene som styret i FO - studentene består av, vara til de i profesjonsrådene og innstille 3 kandidater til valgkomite. For å komme fram til de beste kandidatene er vi med på alle samlingene som FO-studentene har. Der snakker vi med alle som er interesserte og tar dem inn til telefonintervju de som melder sin interesse inn til oss.

 

Om det er noe spørsmål som man måtte ha utenom samlingene er det bare å ring eller sende oss mail til en av oss i valgkomiteen. Eller så kan man ta kontakt med leder eller noen andre man kjenner som sitter i styret på skolen der hvor man går og de henvender det så videre til en av oss.

 

Valgkomiteens oppgave er å komme med en innstilling (anbefaling) til hvem som skal sitte i vervene som styret i FO-studentene består av og vara til disse. Det skal også innstilles tre kandidater til valgkomiteen.

For å finne de beste kandidatene deltar valgkomiteen på alle samlingene til FO-studentene. Der snakker vi med de som er interesserte og holder telefonintervju i forkant av årsmøte, der vår innstilling presenteres og styret og valgkomite velges.

 

Hvis du er interessert i noen av vervene kan du ta kontakt med en av oss i valgkomiteen eller din lokallagsleder som kontakter oss.

 

 

Hovedkontakter


Sunniva Roumimper

Studentrådgiver


Mari Lilleng

FO-Studentenes leder

Kontakt oss

FO Studentene, Mariboesgt 13, Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo

Fakturaadresse: FO, 4human AS, Postboks 853, 3611 Kongsberg
 
Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FO-Studentene redigeres av FO-Studentene selv som også er ansvarlig for innholdet. Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning