Innkaller herved representantskapet til årsmøte i FO klubben Bergen kommune.

Representantskapets medlemmer møter med tale-, forslags og stemmerett. Andre medlemmer har møte-, tale og forslagsrett.

Tid:       20. februar 2020 kl. 13.00-15.30

Sted:     Scandic Bergen City

Saker:

  • Årsmelding 2018/2019
  • Økonomi: regnskap og budsjett
  • Valg av:             

- Leder, konsern- og hovedtillitsvalgt i 100 % frikjøp (for 2 år)

- nestleder og hovedtillitsvalgt 100% frikjøp (for 2 år)

- hovedtillitsvalgt 50 % frikjøp (for 2 år)

- Styret / Utvalg av tillitsvalgte i FO Bergen

2 ansvarlige for tjenester for utviklingshemmede

1 ansvarlig for barn og familieetaten

1 ansvarlig for sosialtjenester og introduksjonssentsenter

1 ansvarlig for psykisk helse og rus

              -13 personer som representanter til FO Vestland representantskap

Tillitsvalgte i FO Bergen kan selv stille til valg på nevnte verv, eller foreslå aktuelle tillitsvalgte til valg. Sendt gjerne inn forslag til saker dersom det er ønskelig. Forslagene sendes til styret ved Renathe Remes Øen eller Magnus Nymoen

Frist for innsendelse er: 17. februar 2020.

Vel møtt!
Styret i FO Bergen