Charles Hextall

Charles Hextall fra forbundskontoret loset oss gjennom dagen. Tilbakemeldinger fra de som var tilstede var at dagen ble opplevd som særdeles nyttig.

Vi har lært mer om hvordan vi kommuniserer ut og at det har avgjørende betydning for hvordan vi  når frem med våre budskap, og hvilken posisjon vi kan ta i samfunnet. Vi er fagforeningen for sosialarbeidere, vi bryr oss og vi har fagkunnskapen som hjelper.