Søk

Du er her:

Løsning i lønnsoppgjøret i staten

Partene i oppgjøret i staten aksepterte torsdag 26. mai en skisse fra Riksmekleren. Dermed blir det ikke streik i staten. – Det har vært en krevende mekling, men vi kom tilslutt fram til et brukbart resultat for våre medlemmer, sier en sliten men fornøyd forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 

De statsansatte får en lønnsøkning tilsvarende frontfaget, det vil si 2,4 prosent. Lønnstilleggene gis i form av et generelt tillegg på 1,15 prosent, samt en pott på 1,5 prosent som avsettes til lokale forhandlinger. – Vi hadde gjerne sett at mer av pengene ble brukt sentralt, for å styrke likelønnsprofilen ytterligere i oppgjøret, men vi er sikre på at de FO-tillitsvalgte vil ha likelønn og uttelling for kompetanse i tankene når de skal forhandle lokalt, sier forbundslederen.

Det generelle tillegget blir gitt fra 1. mai. Tilleggene som kommer i lokale forhandlinger skal ha virkningsdato fra 1. juli. Frist for å gjennomføre de lokale forhandlingene er 30. november.

Strid om lønnssystemet

- Staten ville i utgangspunktet endre hele lønnssystemet i staten. Det er gjort betydelige endringer, men nytt lønns- og forhandlingssystem skal utvikles videre gjennom et partssammensatt arbeid. Vi er enige om mandat for utvalget som skal diskutere hvordan lønns- og forhandlingssystemet kan moderniseres og forenkles. Istedenfor et diktat fra arbeidsgiver har vi oppnådd at dette spørsmålet skal finne sine løsninger mellom partene og forhandles. I tillegg vil flere av årets løsninger også trekkes inn i det partssammensatte arbeidet og få en mer samlet vurdering, fortsetter Kvisvik.

Pensjonsspørsmålet

Spørsmålet om offentlig tjenestepensjon har vært et annet stridstema. – Her var statens utgangspunkt at pensjonsspørsmålet ikke skal være en del av lønnsoppgjøret. Dermed ville vi ikke ha streikerett på dette spørsmålet. Vi mener at pensjon er utsatt lønn og skal reguleres i tariffavtalene. I staten er kun AFP tariffestet, mens tjenestepensjonen er lovregulert. Pensjon er ikke omtalt i den inngåtte avtalen med staten, og vi må dessverre avvente den endelige løsningen av dette spørsmålet, slår forbundslederen fast.

Ubekvemstillegg

Det er også viktig å merke seg at vi har beholdt tariffbestemmelsen 1:5 på beredskapsvakt og foretatt mindre justeringer av noen tillegg, avslutter FO-leder Mimmi Kvisvik.

Uravstemning

Både LO Stat, Unio og YS har akseptert meklingsresultatet. Det vil nå sendes til uravstemning blant medlemmene.

Pressemeldingen fra LO Stat finner du her
Riksmeklerens møtebok finner du her

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning