Søk

Du er her:

Med felles samarbeid mot vold og trusler

NFFS avholdt møte på Island 28.–29. november. Hovedtemaet for møtet var felles samarbeid mot vold og trusler i arbeidslivet. FO fortalte om Norges forebyggende arbeid.

Fra FOs ledelse deltok Marit Selfors Isaken og Christian Wiik Kynsveen (begge i blått).

Vold og trusler rammer ansatte i helse- og sosialyrkene langt hardere enn andre yrkesgrupper. Hele 20 % av helse- og sosialarbeidere opplever vold og trusselsituasjoner hvert år.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å forebygge

FO fortalte om Norges arbeid mot vold og trusler i arbeidslivet. I fremstilingen fikk det nordiske samarbeidet vite, at arbeidsgiver etter en lovendring nå skal gjennomføre risikovurderinger jevnlig og iverksette nødvendige tiltak. Arbeidsgiver er på samme måte ansvarlig for å forebygge at volds- og trusselsituasjoner oppstår. Det er også arbeidsgiveres ansvar å gi nødvendig opplæring for å hindre at vold- og trusselsituasjoner oppstår samt ivareta og følge opp de ansatte etter vold- og trusselsituasjoner.

Vernepleieres posisjon i skolen

Under besøket fikk FO innblikk i vernepleierens posisjon ved skolen som tilrettelegger og hovedansvarlig for all pedagogisk og sosialfaglig utvikling for eleven, samt deres arbeid rundt tvang og makt.

FO besøkte en skole i sentrum av Reykjavik, som har tre ulike avdelinger: En avdeling rettet mot studenter med nedsatt funksjonsevne, en avdeling rettet mot studenter med atferdsvansker og en avdeling for elever med alvorlig sammensatte behov.

Samarbeid i Nordisk forening for sosialpedagoger (NFFS) er en av FOs viktige arenaer for profesjonsfaglig dialog på tvers av de nordiske landene.

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning