Hovedtillitsvalgt Jostein Fosse hadde invitert ny leder Torunn og ny nestleder Monica til medlemsmøte/sommeravslutning på Pizzafjoset i Bø. Veldig trivelig å møte engasjerte medlemmer som innbød til gode diskusjoner om lønnsoppgjør, medbestemmelse, omorganisering, rekruttering av våre profesjoner til arbeid i kommunen osv.