Søk

Du er her:

Meld deg på pensjonskonferanse

Er du tillitsvalgt i FO i offentlig sektor bør du få med deg pensjonskonferansene som arrangeres i de store byene i løpet av april. Påmeldingsfrist er 20.mars.

Det er LO, LO kommune og LO Stat som arrangerer pensjonskonferansene for tillitsvalgte i offentlig sektor. FO oppfordrer så mange som mulig av våre tillitsvalgte til å delta på disse.

Der vil du som tillitsvalgt i FO lære mer om hva partene har blitt enige om i årets pensjonsoppgjør, og hvordan du kan informere medlemmene våre om dette.

LES MER: Dette må du vite om pensjon

I løpet av våren vil forhandlingsutvalgene i LO Stat og LO Kommune sende forslaget ut til uravstemning blant medlemmene. På konferansene vil de presentere detaljene i forslaget for tillitsvalgte og samtidig berede grunnen for uravstemningen.

Den første konferansen i Oslo 5. april vil overføres direkte gjennom LO Stat sine hjemmesider.

Her blir konferansene avholdt:

For påmelding klikk på ønsket konferanse nærmest deg.

Innledning på konferansene vil bli fordelt blant LOs eksperter på pensjon Steinar Fuglevåg, Ingerid Marie Utvik, Pål Skarsbak og Ragnar Bøe Elgsaas. Alle konferansene avholdes fra klokka 11.00 til 15.00.

Info om dekning av reise: Tillitsvalgte Stat og Spekter

                                             Reidseregning for tillitsvalgte i kommuner

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning