Søk

Du er her:

Nå kan du melde deg på Kommunalkonferansen 2018

Vi inviterer tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i FO til en tidlig oppkjøring til kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Kommunalkonferansen den 7. og 8. november er et spennende verksted med politikk, debatt, erfarings- og kunnskapsutveksling, kunst og kultur. 

Blant annet skal partilederne Jonas Gahr Støre (Ap), Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Bjørnar Moxnes (Rødt) snakke om politikk som virker. Samtalen ledes av Anne Grosvold. 

Meld deg på her

Merk at påmeldingsfristen er 10. oktober 2018.

FO tar opp vold og trusler

Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, vil snakke psykososialt arbeidsmiljø og spesielt om å være utsatt for vold og trusler på jobb. Hun vil si noe om hva tillitsvalgte kan gjøre for å sikre ansattes innflytelse og en forsvarlig og trygg arbeidshverdag.

Se hele programmet her

Nestleder i FO, Marianne Solberg Johnsen, vil lede en debatt om folkehelse og samfunnsplanlegging. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer befolkningens helse og utjevner sosiale helseforskjeller. Kommunen skal ha oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker helse. Mål og strategier skal inn i kommuneplaner. Seks år etter at loven trådte i kraft har mange kommuner iverksatt tiltak for systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, men mye er fremdeles ugjort. Hvordan lykkes vi med å integrere folkehelse i planarbeid og i praksis?

Klasse og ulikhet

Temaene for årets konferanse er digitalisering og ny teknologi, næring og samfunnsplanlegging, klasse og ulikhet, sentrum og periferi.

Digitale løsninger og ny teknologi endrer stadig måten vi arbeider på. Fagbevegelsen må være rustet til å møte disse endringene. Å sikre ansattes personvern, ytringsfrihet, innflytelse og kompetanse er viktigere enn noensinne. Vi må jobbe for å inkludere dem som faller utenfor i den digitale hverdagen. Digitalt utenforskap henger ofte sammen med utenforskap på andre områder. Derfor er klasse og ulikhet også tema under årets konferanse.

Vi spør ikke om vi har råd til framtida. Det har vi. Spørsmålet er hvordan politiske veivalg skaper nye, bærekraftige arbeidsplasser, rettferdig omfordeling og et samfunn som ivaretar alle  - uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn og hvor i landet en bor.

Det er LO Kommune som arrangerer den årlige kommunalkonferansen i samarbeid med forbundene i LO Kommune.  

Les mer på kommunal.no

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning