Søk

Du er her:

– NAV må være nær

Fylkesledere i FO advarer mot at NAV stenger dører og fjerner seg fra brukerne. Det kommer fram i et leserinnlegg som har stått på trykk i en rekke lokalaviser den siste tiden.

Den siste uken har flere fylkesledere i FO bedt den kommende regjeringen om å sikre at Nav er tilgjengelig og til stede for alle, gjennom leserinnlegget «Nav må være nær» som har stått på trykk i en rekke lokalaviser. 

«Vi trenger et NAV som er nær med åpen dør for de som trenger det. Vi trenger NAV-ansatte med sosialfaglig kompetanse med tid til nødvendig, individuell oppfølging over tid», skriver fylkesleder i FO Sør-Trøndelag, Heidi Ingeborg Klokkervold, i Avisa Sør-Trøndelag og Arbeidets Rett. 

Også fylkesleder Ingunn Strand Johansen i FO Akershus får fram dette budskapet på trykk i Østlandets Blad.

SJEKK UT VÅR VALGSIDE 2017: Dette mener partiene om jobbene til sosionomen, barnevernspedagogen, vernepleieren og velferdsviteren

 

LES INNLEGGET I SIN HELHET:

 

NAV må være nær
En ny regjering må sikre at NAV får rammer til å ivareta lokale forhold, nært der folk bor.


NAV-kontorene stenger dører og fjerner seg fra brukerne. FO ønsker ny politikk der NAV er tilgjengelig og til stede for alle.  

NAV har en viktig rolle i mange menneskers liv. Tilgjengelighet og nærhet til NAV er en forutsetning for å kunne bistå mennesker i usikre situasjoner. Nye regler med krav til forhåndsavtaler, nettkontakt og svært begrensede åpningstider bidrar til å redusere tilgjengelighet til NAV. Ventetiden på telefon øker. Nettsøknader og avtale om timemøter fungerer for noen, men for mange fører dette til en svært dårlig tilgjengelig tjeneste.

FO vil ha et NAV der ressurser brukes målrettet til dem med størst behov. De skal ikke bli møtt med nettskjemaer, stengte dører og telefonkøer. En ny regjering må sikre at NAV får rammer til å ivareta lokale forhold, nært der folk bor, og sørge for at ansatte får tid til å følge opp brukerne godt nok.

Store sentraliserte kontorer gjør det mye vanskeligere for ansatte å følge godt opp over tid.
Vi trenger et NAV som er nær med åpen dør for de som trenger det. Vi trenger NAV-ansatte med sosialfaglig kompetanse med tid til nødvendig, individuell oppfølging over tid.

Ved valget 11. september kan du gi din stemme til et regjeringsalternativ som vil jobbe for dette.

LES OGSÅ: LES OGSÅ: Ny film fra FO tar av på Facebook

Følg FO på Facebook!

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning