Søk

Du er her:

Ny nasjonal strategi i kriminalomsorgen

Regjeringen lanserte 18. juni en ny Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff. (2017-2020) Redusert tilbakefall til ny kriminalitet. Strategien skal sørge for at vi får en bedre sømløs tilbakeføring og bidra til å tette glippsoner mellom fengsel og samfunnet. Dette skal bla skje gjennom bedre og mer forpliktende samarbeid mellom etater.

– Det er godt kjent at innsatte i norske fengsler sliter med store levekårsutfordringer og trenger hjelp fra ulike instanser, sier forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik. Dette byr på samordningsutfordringer som må møtes med ulike tiltak og som vi må løse for å lykkes bedre med tidlig tilbakeføring for domfelte i samfunnet og redusere tilbakefall til ny kriminalitet. Sosialfaglig kompetanse er også viktig i denne sammenhengen.

– Det er derfor bra at det fokuseres på å tette glippsonen mellom fengsel og samfunnet og at de ulike departement og direktorat forplikter seg til å samarbeide om dette. FO er imidlertid bekymret for om dette er nok, sier hun og legger til –Det er vel og bra at innsatte i fengsel skal følges bedre opp når de løslates, men det hjelper lite hvis de ikke også følges bedre opp under soningen. Det er viktig å merke at den samme regjeringen som nå har utarbeidet strategien er den samme som gjennom flere år har sørget for kutt i fengslenes rehabiliteringsprogram.

Mangel på gode tilbud i fengsel ble seinest i Dagsnytt 27. juni tatt opp i en reportasje fra Åna fengsel. Både en innsatt og leder fortalte om manglende rehabiliteringstilbud og kutt i program som skal forberede innsatte på et liv ute i samfunnet.

 – Og vi vet at Åna ikke er enestående - nedskjæringer i ulike tilbud til innsatte gjelder dessverre i alle fengslene i Norge, sier Kvisvik.  Og så lenge bevilgende myndighet ikke kan love mer penger til fengslene og arbeid med innsattes utfordringer mens de soner, er vi redd denne strategien ikke får den effekten den kunne ha hatt avslutter Kvisvik. 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning