Søk

Du er her:
  • Forsiden
  • Nyheter
  • Ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser

Ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser

Statsråd Solveig Horne satte forrige uke i gang arbeidet med strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse. - FO ønsker dette arbeidet velkommen, sier leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO, Marit S. Isaksen.

 

- Vi har lenge etterlyst en helhetlig strategi for politikkutforming overfor personer med funksjonsnedsettelser. FO er opptatt av at kompetanse og rammer for tjenesteutførelse også blir en del av strategiplanen, fortsetter hun.

Arbeidet ble presentert på en åpen rundebordskonferanse. Dette er en møtearena Barne- og likestillingsdepartementet har startet for å ha en møteplass for brukerorganisasjoner, departement og fagdirektorat. Det var godt oppmøte fra involverte departement; hele åtte stilte på møtet, sammen med aktuelle brukerorganisasjoner og FO.

Horne la vekt på at strategiplanen skal være todelt, med en strategidel og en handlingsplandel. Samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, samt konkrete tiltak for å bedre situasjonen er forhold som skal med.

- Vi skal sørge for å følge opp dette når arbeidet kommer i gang til høsten, avslutter Marit S. Isaksen fra FOs ledelse.

Se pressemeldingen fra departementet her.

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning