Søk

Du er her:

Palestinabutikken i Bergen - aksjer til salgs

 

 

 

Kjære palestinavenner!

Palestinabutikken i Bergen startet opp oktober 2017. Nå, etter 1 års drift, kan vi slå fast at vi er svært godt mottatt både av bergensere og besøkende som finner veien til oss.

Aksjetegning.
Men vi trenger å bedre «likviditeten» vår for å utvide varelager og dermed styrke handel med palestinere. Derfor utvider vi nå fra 200 til 300 aksjer.
Du inviteres herved til å tegne aksje(r) i «Handala», Palestinabutikken i Bergen AS. Pris pr aksje er kr 1.000. Frist for aksjetegning er satt til 30.april 2019.
Da vi du bidra til rettferdig og solidarisk handel med kvinnekollektiv og arbeidskollektiv i Palestina, samt gi vårt flotte prosjekt solide bein å stå på.
Bankkonto er SpareBank 1, 3208.25.19237, Palestinabutikken i Bergen AS.

Vårt organisasjonsnummer er 919672137. Send e-post til palestinabutikken@handala.no. Der må du ha med personnummer, adresse, epost og telefon. Eller lever inn i butikken.
Ta gjerne kontakt med daglig leder Kenneth Larsen, tlf 909 98 012 for info.

 

 

 

 

 

 

Hovedkontakter

FO Hordaland
476 77 999 | kontor@fo-hordaland.no

Grethe Kvist (Fylkesleder)
993 62 350 | grethe.kvist@fo-hordaland.no

Bente Owren (Fylkessekretær)
466 64 095 | bente.owren@fo-hordaland.no

Lena Ytreland (Organisasjonstillitsvalgt)
402 47 794 | tillitsvalgt@fo-hordaland.no

Astrid Vatten (Kontorsekretær)
476 77 999 | astrid.vatten@fo-hordaland.no

 

FO Hordaland, Folkets Hus, Lars Hillesgate 19, 3.etg. Postadresse: Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen

Fakturaadresse: FO Hordaland, v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no
Bankkonto: 3208.20.55079
Org.nr. 974473801

Tlf.: 476 77 999 | kontor@fo-hordaland.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FOs avdelinger oppdateres av den enkelte avdeling som også er ansvarlig for innholdet - Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning