Søk

Du er her:

Partene enige om ny avtale i Oslo kommune

Natt til 1. mai kom FO Oslo og Oslo kommune til enighet i årets lønnsoppgjør.

– Det har til dels være krevende forhandlinger, men FO er fornøyd med resultatet som treffer FOs medlemmer når det gjelder innretning og profil, sier leder i FO Oslo Tore Kristiansen, som har deltatt i forhandlingene med Oslo kommune.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er derfor ikke regulert av KS-avtalen slik de fleste andre kommuner i Norge er. Oslo kommune er motpart til Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), Unio, Akademikerne og YS.

Fått til lavtlønns- og likelønnsprofil

Rammen på 2,8 % er fordelt med 1,14 % til lønnstabellen.  Det vil si at FOs medlemmer som er ansatt i Oslo kommune får kr.7.700,- fra lønnstrinn 1 til og med lønnstrinn 29. Fra lønnstrinn 30 er påslaget 1,75 %.
– Vi har med andre ord fått en lavtlønns- og likelønnsprofil på tabellen, samt ivaretatt høyere utdanning, sier Kristiansen.

I tillegg ble det avsatt til 0,35 % til sentrale lønnsmessige justeringer og 0,4 % til lokale forhandlinger. Sistnevnte med virkningspunkt fra 1.august 2018. 

For de som jobber 19 helger eller med er det lagt inn kompensasjon på kr.100,- pr time som er en økning på kr.20,- pr time.

Det skal nedsettes partssammensatte utvalg som skal jobbe videre i tariffperioden med utfordringene rundt ufrivillig deltid og heltidskultur. Likeledes skal det jobbes med kommunens behov for kompetanseutvikling for de ansatte.

– KAH hadde krav på å få forhandlingsrett på tjenestepensjonen, men der kom vi ikke til enighet, sier Kristiansen.

Oslo Kommune er et eget tariffområde med eget lønnsystem og egne forhandlinger. FO har ca. 1500 medlemmer på dette området. FO forhandler i Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) som består av FO, Fagforbundet, Musikernes felles organisasjon og Skolenes Landsforbund.

LES MER:

Følg FO på Facebook!

Hovedkontakter

Anita Børresen
Kontorsekretær
Sentralbord: 23 08 07 50
Mobil: 908 04 524
post@oslo.fo.no

Tore Kristiansen
Fylkesleder
959 63 8 99 | tore.kristiansen@oslo.fo.no

Hanne Groseth
Nestleder/ hovedtillitsvalgt
993 58 8 50 | hanne.groseth@oslo.fo.no

Kim Helene Olsen
Fylkessekretær
934 02 356  kim.helene.olsen@oslo.fo.no

Else-Marie Tjeldnes
Hovedtillitsvalgt
922 66 624 

else.marie.tjeldnes@oslo.fo.no

Joachim Nybakke
Faglig sekretær
990 47 139 joachim.nybakke@oslo.fo.no

 

 

FO Oslo Smalgangen 42 B
Postboks 9375 Grønland 0135 Oslo

Fakturaadresse: FO Oslo, v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no
 
Tlf.: 23 08 07 50 | post@oslo.fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FOs avdelinger oppdateres av den enkelte avdeling som også er ansvarlig for innholdet - Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning