350

Kjære FO medlemmer,

Det er mye nyheter her i Antsirabe. På bildene kan dere se fra vårt arbeid i distriktet. Smittetiltakene vi må følge for å unngå spredning av COVID 19 gjør at vi er forsinket i gjennomføring av aktiviteter og rapportering. Vi kan ikke besøke Norge, det er ikke tillatt å reise utenlands nå.

Vi samarbeider med Operasjonelt kommandosenter (CCO) for kampen mot COVID 19 i Vakinankaratra-regionen. Sosialarbeiderne samarbeider med helsepersonell og noen ganger politi. Vår rolle er å trygge/berolige disse menneskene, og spre informasjon om pandemien og smitteverntiltak. I samarbeid med de andre etatene er vi enige i om å satse på å benytte ressursene på å forbedre et varmtvannspunkt for håndvask, sørge for såpe til husholdninger slik at familiene i det minste kan vaske hendene ordentlig. Alt dette krever materiell og økonomiske midler.

Vi får mye positiv tilbakemelding, og guvernøren selv gratulerte oss foran alle lokale myndigheter. Vi har også hatt radiosending på en lokal radiostasjon. Til tross for de begrensede midlene vi har, har vi satt store fotavtrykk, og utfordringen er om vi lykkes med å øke bevisstheten hos befolkningen om smitteverntiltak. Flere i befolkningen trenger masker, og på grunn av pengemangel blir folk tvunget til å skaffe mat i stedet for å betale for en maske.

Våre tiltak vil bli å fortsette arbeide med å øke bevisstheten hos befolkningen i Vakinankaratra-regionen. Vi ønsker å dekke de syv distriktene, men vi mangler midler til transport- og opplysningsmateriell.

Vi avslutter med å takke for støtten din på 5000NOK, fordi vi vil bruke den til å bekjempe denne COVID 19.

350