Søk

Du er her:

Rasering av arbeidslivsreglene

Forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven og andre vernebestemmelser som Regjeringen har lagt fram i dag, betyr langt på vei en rasering av viktige prinsipper som trepartssamarbeidet har bygget på. - Sammen med resten av fagbevegelsen, kommer FO til å kjempe innbitt mot de forslagene som arbeidsminister Robert Eriksson nå har presentert, slår forbundsleder Mimmi Kvisvik fast.

Blant forslagene som nå sendes på høring er:

  • Økt adgang til midlertidig ansettelse
  • Oppmykning av arbeidstidsreglene, som utvidete grenser for overtid og utvidede muligheter  for å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden (betyr lengre vakter i skift/turnus). Arbeidstilsynet skal også gis utvidet kompetanse til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger, og det vil bli åpnet for større adgang til søndagsarbeid. Dessuten vil arbeidsmiljølovens aldersgrense bli fjernet, samt begrense eller fjerne bedriftsinterne aldersgrenser.
  • Den kollektive søksmålsretten ved innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak blir opphevet
  • Det åpnes for tariffavtale om unntak fra likebehandlingsprinsippet ved utleie.

- Dette er forslag som kommer til å endre norsk arbeidsliv på en dramatisk måte, advarer FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik. – Regjeringen ser helt bort i fra at, for eksempel, forslaget om økt adgang til midlertidige ansettelser åpner for et todelt arbeidsmarked. Vi får et arbeidsmarked der fast ansatte blir enda tryggere i jobbene sine fordi det finnes en buffer av midlertidige ansatte som kan ta støyten dersom det blir vanskeligere tider. Dette kan på sikt føre til høyere arbeidsledighet. Det er også en fare for at ansatte som har vært i en del midlertidige stillinger, av arbeidsgiver oppfattes å ha et negativt stempel ved seg. Dette kan spesielt ramme de regjeringen påstår de er ute etter å hjelpe inn i arbeidsmarkedet, unge, funksjonshemmede og andre utsatte grupper. Disse kan stå i fare for å bli enda mer varig utenfor arbeidsmarkedet enn de allerede er i dag, påpeker Kvisvik.

Hun minner også om at økt bruk av midlertidighet har ført til at midlertidige ansettelser snarere er blitt regelen enn unntaket i et land som Tyskland. Også her begynte man forsiktig, med å tillate økt bruk av midlertidige ansettelser. I dag er midlertidige ansettelser dominerende i Tyskland.

Også de andre endringene som nå  foreslås, er kraftige angrep på arbeidstakernes opparbeidede rettigheter, som adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, Arbeidstilsynets adgang til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger og økt adgang til søndagsarbeid. - Til sammen betyr dette en reversering av rettigheter og en brutalisering av arbeidslivet som vi ikke har sett maken til på mange år. Nå ser vi hva en blå-blå politikk i praksis betyr, og de sporene bør skremme, advarer forbundsleder Mimmi Kvisvik.

I likhet med LO-leder Gerd Kristiansen, reagerer også Kvisvik på måten disse endringsforslagene er blitt presentert på. Det har vært liten eller ingen dialog på forhånd mellom partene.-  Jeg tror heller ikke tidspunktet for å presentere endringene er tilfeldig valgt; like etter et tariffoppgjør og like før sommerferien. I et reelt trepartssamarbeid er fagbevegelsen vant til å bli involvert på en helt annen måte enn det som har skjedd her, sier FO-lederen.

Les  pressemeldingene fra Arbeids- og sosialdepartementet

Les LO-leder Gerd Kristiansens uttalelser til Fri Fagbevegelse 

Les om hovedpunktene i arbeidslivsreformen i Fontene

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning