Søk

Du er her:

Sats på utdanningene!

MØTE MED: Lene Fauskanger meldte seg inn i LO da hun var 15 år for å få opp lønna hos McDonalds. Nå leder hun FO-Studentene og mener flere menn i yrkene er nøkkelen til høyere lønn.

Tusenvis av studenter strømmer til høgskolene og universitetene idet Fontene går i trykken. Denne utgaven er viet dem, framtidas sosialarbeidere.De fleste kildene er studenter. De deler sine tanker om studievalget, studentlivet, jobben ved siden av, praksisplassen og drømmejobben langt

der framme. Eksperter spår at sosialarbeidernes arbeidshverdag vil forandres betydelig innen få år. Ny teknologi vil overta rutineoppgavene og frigjøre tid til møter med mennesker, i hvert fall ifølge optimistene innen fagfeltet. Utdanninger og fagtrender endres over tid. Når det gjelder FO-yrkene, er det likevel en del problemer som synes temmelig konstante. Gapet mellom utdanningene og yrkeslivets krav er en gjenganger, altså at studentene rett og slett ikke rustes for de krevende jobbene de skal ut i. Det såkalte praksissjokket er mye omtalt av fagfolk selv, i offentlig utredninger, bøker og artikler. Utdanningene til barnevern, sosialt arbeid og vernepleie er plassert i de nederste kategoriene i statens finansieringssystem. Det betyr at sosialarbeidere er blant de yrkesutøverne staten bruker aller minst penger på å utdanne. Praksisperiodenes omfang og kvalitet varierer.

Samtidig viser studiebarometeret igjen og igjen at framtidas barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er blant de studentene som buker minst tid på studiene. Den skjeve kjønnsbalansen har også vist seg temmelig gjenstridig. Selv om yrkene blir mer og mer populære, appellerer de ikke nevneverdig mer til menn. Og jo mer populære utdanningene blir, desto færre unge menn kommer inn, ettersom kvinnene har bedre karakterer.

Om vi en dag får en regjering som virkelig vil løfte sosialarbeiderutdanningene, er det mer enn nok å ta tak i. Mye er for lengst grundig utredet. Kan hende kan en framtidig Fontene-redaksjon lage et temanummer om nok ressurser, bedre undervisning og mer relevant praksis. Og i kjølvannet av det; yrker med høyere status, bedre lønn og jevnere kjønnsbalanse. Vi ønsker alle studenter lykke til! Og vi håper dette temanummeret kan glede og interessere både ferske studenter og erfarne helse- og sosialarbeidere.

Hovedkontakter

FO Hordaland
476 77 999 | kontor@fo-hordaland.no

Grethe Kvist (Fylkesleder)
993 62 350 | grethe.kvist@fo-hordaland.no

Bente Owren (Fylkessekretær)
466 64 095 | bente.owren@fo-hordaland.no

Lena Ytreland (Organisasjonstillitsvalgt)
402 47 794 | tillitsvalgt@fo-hordaland.no

Astrid Vatten (Kontorsekretær)
476 77 999 | astrid.vatten@fo-hordaland.no

 

FO Hordaland, Folkets Hus, Lars Hillesgate 19, 3.etg. Postadresse: Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen

Fakturaadresse: FO Hordaland, v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no
Bankkonto: 3208.20.55079
Org.nr. 974473801

Tlf.: 476 77 999 | kontor@fo-hordaland.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FOs avdelinger oppdateres av den enkelte avdeling som også er ansvarlig for innholdet - Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning