Søk

Du er her:

Satte likelønnskampen på dagsordenen

Med nærmere 50 deltakere fra andre LO-forbund, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet satte forbundsleder Mimmi Kvisvik på dagens frokostmøte i gang oppkjøringen til årets hovedtariffoppgjør. Likelønn var stikkordet.

Vi har ønsket å invitere bredt til dette frokostmøtet. - Vi tror det kun er brede allianser som kan hjelpe oss i likelønnskampen. Det er helt nødvendig å stå sammen, hvis vi skal nå målet om likelønn. Og det skal vi, sa forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Hun påpekte deretter at de universitets- og høyskoleutdannede helse- og sosialarbeidernes kamp for likelønn, er en sak for hele fagbevegelsen. Teknisk Beregningsutvalg (TBU) dokumenterer at i gruppen kvinner og menn som har universitets- eller høyskoleutdanning til og med 4 år (FO-medlemmene), tjener kvinner 80,6 prosent av menn med sammenlignbar utdanning. Over 10 år har vi oppnådd en reduksjon av forskjellen på kun 0,4 prosent. - De 20 prosentene vi mangler, utgjør 100.000 kroner i året, påpekte FO-lederen.

Hun påpekte at verdsettingsdiskriminering fortsatt foregår. Fortsatt verdsettes arbeid med mennesker lavere enn arbeid med teknikk og administrasjon.

Seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO),Claus Jervell, snakket om erfaringene LDO har med lovverket og hvordan situasjonen faktisk er når det gjelder likelønn. Det påhviler fagforeningene, som nå snart er inne i et nytt tariffoppgjør, å gjøre noe for at likelønn skal bli en realitet, framholdt han.

Tidligere LO-leder Gerd Liv Valla understreket at arbeidet for likelønn er et langsiktig arbeid, men at vi i Norge har gått en lang vei - tross alt - fra 1928 da Ap og LO var enige om at "har mannen en jobb og kan forsørge familien, skal ikke konen kunne ha noe yrke".  Men, selv i 2013 er det grunn til å stille spørsmål ved hvorfor det stort sett er kvinner som tilbys små deltidsstillinger (og som oftest tar til takke med det?). Henger tradisjonelle holdninger igjen, spurte hun, og ønsket forbundene som var møtt fram lykke til med likelønnskampen i årets hovedtariffoppgjør.

Les mer i Fontene

Les artikkel om Gerd Liv Valla og likelønn her.

Her finner du presentasjonene til Claus Jervell og Gerd Liv Valla.

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning